Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Ivanić-Gradu

NN 90/2010 (21.7.2010.), Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Ivanić-Gradu

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

2555

Na temelju članka 152. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« 76/09 i 153/09) Državnoodvjetničko vijeće na svojoj 100. sjednici održanoj 30. lipnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU

Za zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Ivanić Gradu imenuje se KREŠIMIR BALOG, savjetnik u Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru.

Broj: DOVO-33/10

Zagreb, 30. lipnja 2010.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.