Odluka o imenovanju zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru

NN 90/2010 (21.7.2010.), Odluka o imenovanju zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

2557

Na temelju članka 152. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« 76/09 i 153/09) Državnoodvjetničko vijeće na svojoj 100. sjednici održanoj 30. lipnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU

Za zamjenicu županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru imenuje se SUZANA STUPAR, općinska državna odvjetnica u Vukovaru.

Broj: DOVO-39/10

Zagreb, 30. lipnja 2010.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.