Odluka o razrješenju i imenovanju sudaca Suda časti Hrvatske obrtničke komore

NN 90/2010 (21.7.2010.), Odluka o razrješenju i imenovanju sudaca Suda časti Hrvatske obrtničke komore

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

2559

Na temelju članka 4. Pravilnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« br. 11/07 i 81/08) Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na svojoj 31. sjednici održanoj 1. lipnja 2010. godine donio je sljedeću

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU SUDACA SUDA ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

I.1. S Liste sudaca prvostupanjskih vijeća za mandatno razdoblje od 2008. do 2012. g. razrješuje se Senka Božić iz Kutine, Vladimira Nazora 85.

I.2. Na Listu sudaca prvostupanjskih vijeća za mandatno razdoblje od 2008. do 2012. g. imenuje se Ivanka Čačić iz Lekenika, Dužica 8.

II.1. S Liste sudaca prvostupanjskih vijeća za mandatno razdoblje od 2008. do 2012. g. razrješuje se Hrvoje Pracny iz Slavonskog Broda, Štampareva 43.

II.2. Na Listu sudaca prvostupanjskih vijeća za mandatno razdoblje od 2008. do 2012. g. imenuje se Jakša Lović iz Gornje Bebrine, Gornja Bebrina 46.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Broj: 2-205-4255/9-19-2010

Zagreb, 1. lipnja 2010.

Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Mato Topić, v. r.