Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 90/2010 (21.7.2010.), Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

2560

Vlada RH zastupana po Jadranki Kosor, dipl. iur., predsjednici Vlade RH, s jedne strane i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, zastupan po Borisu Pleši, predsjedniku

Sindikat policije Hrvatske, zastupan po Dubravku Jagiću, predsjedniku

Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a, zastupan po Zdravku Lončaru, predsjedniku

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama, zastupan po Radomiru Deliću, predsjedniku

Carinski sindikat Hrvatske, zastupan po Boži Prki, predsjedniku

Sindikat porezne uprave Hrvatske, zastupan po Gordani Jagar, predsjednici

Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu, zastupan po Marijanu Luketiću, predsjedniku

Sindikat zaposlenih u pravosuđu, zastupan po Dubravku Jagiću, po ovlaštenju

Sindikat pravosudne policije Hrvatske, zastupan po Vladi Dubroviću, predsjedniku

Sindikat zaposlenika zatvorskog sustava, zastupan po Denisu Vidmanu, predsjedniku

Nezavisni sindikat carinika Hrvatske, zastupan po Željku Popoviću, predsjedniku i

Nezavisni sindikat policijskih službenika i namještenika, zastupan po Nikoli Domjanoviću, predsjedniku

s druge strane

sklopili su 18. lipnja 2010. godine

DODATAK II

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Članak 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, broj 93/08, 23/09 i 39/09 – dalje: Kolektivni ugovor) neće se primijeniti u 2010. godini.

Članak 2.

Članak 59. stavak 10. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Ako službenik i namještenik koji koristi međumjesni javni prijevoz, ima od adrese stanovanja do najbliže stanice međumjesnog prijevoza više od 1000 metara, ima pravo i na naknadu troškova mjesnog prijevoza u mjestu stanovanja prema kriteriju za mjesni javni prijevoz, sukladno stavcima 4., 5., 6., i 7. ovoga članka«.

Članak 3.

Ovaj Dodatak II Kolektivnom ugovoru primjenjuje se od 1. srpnja 2010. godine

Članak 4.

Ovaj Dodatak II Kolektivnom ugovoru zaključen je u 16 primjeraka od kojih će se 3 primjerka dostaviti Vladi RH, 12 primjeraka sindikatima, a 1 primjerak Uredu za socijalno partnerstvo u RH.

ZA VLADU RH

ZA SINDIKATE

Jadranka Kosor, dipl. iur.,
predsjednica Vlade RH

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika
Republike Hrvatske
Boris Pleša, predsjednik

Sindikat policije Hrvatske
Dubravko Jagić, predsjednik

Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a
Zdravko Lončar, predsjednik

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama
Radomir Delić, predsjednik

Carinski sindikat Hrvatske
Božo Prka, predsjednik

Sindikat porezne uprave Hrvatske
Gordana Jagar, predsjednica

Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu
Marijan Luketić, predsjednik

Sindikat zaposlenih u pravosuđu
Dubravko Jagić, po ovlaštenju

Sindikat pravosudne policije Hrvatske
Vlado Dubrović, predsjednik

Sindikat zaposlenika zatvorskog sustava
Denis Vidman, predsjednik

Nezavisni sindikat carinika Hrvatske
Željko Popović, predsjednik

Nezavisni sindikat policijskih službenika i namještenika RH
Nikola Domjanović, predsjednik