Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

NN 93/2010 (28.7.2010.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2601

Na temelju članka 95. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/2009) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. srpnja 2010. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom (»Narodne novine«, broj 116/2009), u točki II. podtočki I. alineja I. mijenja se i glasi:

»– Dinko Staničić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,«.

II.

U točki II. podtočki 2. iza alineje 5. – dodaju se nove alineje 6. i 7. koje glase:

»– Milivoj Sever Cuglin, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

– Stjepan Varga, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/10-02/06

Urbroj: 5030116-10-05

Zagreb, 15. srpnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.