Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu

NN 93/2010 (28.7.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2611

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KONTROLI KAKVOĆE SOJE, SUNCOKRETA I ULJANE REPICE U OTKUPU

Članak 1.

U Pravilniku o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu (»Narodne novine« br. 88/10) članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

».• soja koja se otkupljuje mora sadržavati najviše 13% vlage i najviše 2% nečistoće«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»• za sadržaj nečistoća niži od 2% cijena se uvećava za 1% za svaki dodatni postotak ispod 2%, a smanjuje se za 1% za svaki dodatni postotak iznad 2%.

Članak 3.

U članku 4. stavak 2., podstavak 3. mijenja se i glasi:

»• za sadržaj nečistoća niži od 2% cijena se uvećava za 1% za svaki dodatni postotak ispod 2%, a smanjuje se za 1% za svaki dodatni postotak iznad 2%.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/166

Urbroj: 525-02-3-0027/10-3

Zagreb, 16. srpnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.