Odluka o troškovima obavljanja tehničkog pregleda željezničkih vozila

NN 95/2010 (4.8.2010.), Odluka o troškovima obavljanja tehničkog pregleda željezničkih vozila

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

2656

Na temelju članka 26. a., stavak 4., Pravilnika o tehničkom pregledu željezničkih vozila (»Narodne novine« broj 155/08 i 50/10)., ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O TROŠKOVIMA OBAVLJANJA TEHNIČKOG PREGLEDA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

I.

Ovom Odlukom uređuje se način obračuna troškova prijevoza, dnevnica, smještaja i visina naknade za rad članova Povjerenstva koje obavlja tehnički pregled željezničkih vozila (dalje: Povjerenstvo) te način isplate naknade.

II.

Podnositelj zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda željezničkih vozila (dalje: Podnositelj zahtjeva) dužan je osigurati i platiti smještaj i prijevoz za članove Povjerenstava, a prije obavljanja tehničkog pregleda željezničkih vozila.

III.

Visina naknade za rad članova Povjerenstva iznosi 80 kuna neto po satu rada.

IV.

Obračun stvarno utrošenih sati rada utvrđuje se Zapisnikom o obavljenom tehničkom pregledu željezničkih vozila koji se dostavlja podnositelju zahtjeva.

V.

Naknadu iz točke III. ove Odluke, a temeljem stvarno utrošenih sati rada, podnositelj zahtjeva dužan je platiti na žiro-račun članova Povjerenstva, najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog tehničkog pregleda.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/09-03/148

Urbroj: 530-08-10-5

Zagreb, 6. srpnja 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.