Odluka o ukidanju članka 5., članka 5.a stavka 2. i članka 8. Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti

NN 96/2010 (6.8.2010.), Odluka o ukidanju članka 5., članka 5.a stavka 2. i članka 8. Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2694

Temeljem članka 62. točke 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001, 199/2003 i 79/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. srpnja 2010. godine donijela

ODLUKU

O UKIDANJU ČLANKA 5., ČLANKA 5.a STAVKA 2. I ČLANKA 8. PRAVILNIKA O OBAVLJANJU PODVODNIH AKTIVNOSTI

I.

Ukidaju se odredbe članka 5., članka 5.a stavka 2. i članka 8. Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti (»Narodne novine«, br. 47/99, 23/2003, 28/2003, 52/2003 i 58/2003, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II.

Neiskorištena sredstva od naknada za izdavanje ronilačkih iskaznica koja su sukladno članku 8. Pravilnika prikupljena na posebnom računu Hrvatskog ronilačkog saveza, Hrvatski ronilački savez dužan je uplatiti u državni proračun Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

III.

Zadužuje se Ministarstvo financija za provedbu točke II. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/10-01/02

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 23. srpnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.