Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za donošenje odluka o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru

NN 96/2010 (6.8.2010.), Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za donošenje odluka o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2695

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/1998, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009) i članka 16. stavaka 3. i 6. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2010. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA ZA DONOŠENJE ODLUKA O PRAVU NAJMA, ZAKUPA, SLUŽNOSTI I GRAĐENJA NA JAVNOM VODNOM DOBRU

I.

Ovlašćuje se Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za donošenje odluka o davanju prava najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, radi ostvarenja gospodarskih, odnosno osobnih potreba pravnih i fizičkih osoba.

II.

Sve stručne poslove koji prethode donošenju odluka iz točke I. ove Odluke, uključujući i provedbu javnih nadmetanja u slučaju davanja prava najma i zakupa javnog vodnog dobra, obavljaju Hrvatske vode.

III.

Ovlašćuje se Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za sklapanje ugovora o pravu služnosti i pravu građenja na javnom vodnom dobru, sukladno odredbama važećih mjerodavnih zakonskih propisa i odredaba Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/10-01/12
Urbroj: 5030112-10-1
Zagreb, 4. kolovoza 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.