Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za poljoprivredu i ribarstvo

NN 98/2010 (13.8.2010.), Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za poljoprivredu i ribarstvo

MINISTARSTVO FINANCIJA

2731

Na temelju članka 77. stavka 6. i članka 92. stavka 6. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 83/09.) te članka 14b. Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (»Narodne novine«, broj 1/10., 44/10., 65/10. ispr. i 78/10.) ministar financija donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU IZNOSA NAKNADE ZA IZDAVANJE KARTICE GORIVA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos naknade koji mora platiti korisnik prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (u daljnjem tekstu: korisnik prava) za izdavanje dodatne i zamjenske kartice »Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo« (u daljnjem tekstu: kartica goriva), odnosno za izdavanje kartice goriva novim korisnicima prava.

II.

Iznos naknade iz točke I. ove Odluke utvrđuje se prema Cjeniku Financijske agencije koji će biti javno objavljen na web-stranicama Financijske agencije, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

III.

Uplatu naknade za izdavanje kartice goriva korisnik prava mora izvršiti unaprijed, i to na račun Financijske agencije broj: 2484008-
-1100876807, uz obavezno pozivanje na model: 05 odnosno poziv na broj odobrenja: 29400040-OIB korisnika prava.

IV.

Agencija za plaćanja odnosno nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov odnosno akvakulturu izdaju dodatnu i zamjensku odnosno karticu goriva novom korisniku prava, žurnim postupkom u roku od 7 do 10 dana odnosno redovnim postupkom u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, uz koji se prilaže i dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje kartice goriva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/2
Urbroj: 513-02-1750/1-10-18
Zagreb, 2. kolovoza 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.