Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

NN 99/2010 (18.8.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2753

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, broj 163/03, 40/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI LABORATORIJI ZA ISPITIVANJE KAKVOĆE GNOJIVA I POBOLJŠIVAČA TLA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla (»Narodne novine« broj 80/07) u članku 12. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako ovlašteni laboratorij u vremenskom razdoblju od dvije godine obavlja analize kod drugog ovlaštenog laboratorija, u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, u opsegu većem od 30% uzoraka od ukupnog broja uzoraka, od čega više od 30% parametra u pojedinom uzorku, ovlašteni laboratorij podliježe postupku kontrole stručnoga Povjerenstva sukladno članku 19. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/53
Urbroj: 525-02-1-0570/10-6
Zagreb, 3. kolovoza 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.