Ispravak Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica

NN 99/2010 (18.8.2010.), Ispravak Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I
RURALNOG RAZVOJA

2772

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Pravilniku o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica, objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 77 od 19. lipnja 2010. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA ZAŠTITU KOKOŠI NESILICA

U Pravilniku o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (»Narodne novine«, broj 77/10) u članku 1. stavcima 2. i 3. umjesto riječi »objekte« treba stajati riječ »gospodarstva«.

U naslovu iznad članka 5. briše se riječ »baterijskim«.

U članku 5. briše se riječ »baterijskim«.

U članku 9. stavku 1. točki (a) umjesto riječi »udovoljava li nadležno tijelo«, treba stajati riječ »udovoljavanje«.

U članku 13. briše se stavak 2.

Klasa: 011-02/10-01/172
Urbroj: 525-06-3-0583/10-1
Zagreb, 12. kolovoza 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.