Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

NN 105/2010 (6.9.2010.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

HRVATSKI SABOR

2839

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 92 od 24. srpnja 2010., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

U članku 130. b stavku 2. umjesto riječi: »točki 3. i 4.« trebaju stajati riječi: »točki 1.«.

Klasa: 602-01/10-01/02
Zagreb, 2. rujna 2010.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.