Odluka o odlikovanju Andrzeja Wajde Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 106/2010 (8.9.2010.), Odluka o odlikovanju Andrzeja Wajde Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2841

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Andrzej Wajda

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobiti doprinos u kulturi.

Klasa: 060-04/10-13/01

Urbroj: 71-05-04/1-10-01

Zagreb, 10. kolovoza 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.