Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

NN 106/2010 (8.9.2010.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2850

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVOZNIM I IZVOZNIM DOZVOLAMA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

Članak 1.

U Pravilniku o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode (»Narodne novine« br. 74/10), u članku 17. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Uvozne i izvozne dozvole za žitarice, izdane sukladno odredbama Uredbe o tržnom redu za žitarice (»Narodne novine« br. 75/2008, 80/2008, 114/2008, 125/2008), s rokom važenja koji istječe nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, uključujući sva prava i obveze koje iz njih proizlaze, vrijede do na njima naznačenog roka.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/10-01/92
Urbroj: 525-05-2-0223/10-2
Zagreb, 1. rujna 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.