Odluka o oduzimanju čina oružanih snaga Republike Hrvatske

NN 109/2010 (20.9.2010.), Odluka o oduzimanju čina oružanih snaga Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2893

Na temelju članka 100. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 166. stavka 3., u vezi s člankom 166. stavkom 1. podstavkom 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), donosim

ODLUKU

O ODUZIMANJU ČINA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Oduzima se čin Oružanih snaga Republike Hrvatske

ČIN GENERAL BOJNIKA

1. Branimiru (Ljubinom) Glavašu

2. Mirku (Antinom) Norcu-Kevi

3. Vladimiru (Rudolfovom) Zagorcu

ČIN PUKOVNIKA

1. Tihomiru (Ivičinom) Oreškoviću

ČIN BOJNIKA

1. Siniši (Slavkovom) Rimcu.

II.

1. Branimiru Glavašu, umirovljenom general bojniku, pričuvniku u evidenciji Odsjeka za poslove obrane Osijek 1 (dopis Uprave za ljudske resurse Ministarstva obrane klasa: 803-01/10-01/1; urbroj: 512M2-10-1 od 23. kolovoza 2010.) čin se oduzima vezano za presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (Broj: I Kž 84/10-8 od 2. lipnja 2010.), kojom mu je za kazneno djelo iz članka 120. stavka 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (ratni zločin protiv civilnog stanovništva), izrečena kazna zatvora u trajanju od 8 godina.

2. Mirku Norcu-Kevi, umirovljenom general bojniku, pričuvniku u evidenciji Odsjeka za poslove obrane Split 2 (dopis Uprave za ljudske resurse Ministarstva obrane klasa: 803-01/10-01/1; urbroj: 512M2-10-1 od 23. kolovoza 2010.) čin se oduzima vezano za presudu Županijskog suda Rijeka (Broj: K-11/01 od 24. ožujka 2003.), kojom mu je za kazneno djelo iz članka 120. stavka 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (ratni zločin protiv civilnog stanovništva), izrečena kazna zatvora u trajanju od 12 godina.

3. Vladimiru Zagorcu, umirovljenom general bojniku, pričuvniku u evidenciji Odsjeka za poslove obrane Zagreb Centar (dopis Uprave za ljudske resurse Ministarstva obrane klasa: 803-01/10-01/1; urbroj: 512M2-10-I od 23. kolovoza 2010.) čin se oduzima vezano za presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (Broj: 1 Kž 448/09-16 od 10. studenog 2009.), kojom mu je za kazneno djelo iz članka 337. stavka 4. Kaznenog zakona (zlouporaba položaja i ovlasti), izrečena kazna zatvora u trajanju od 7 godina.

4. Tihomiru Oreškoviću, umirovljenom pukovniku, pričuvniku u evidenciji Odsjeka za poslove obrane Zagreb Centar (dopis Uprave za ljudske resurse Ministarstva obrane klasa: 803-01/10-01/1; urbroj: 512M2-10-1 od 23. kolovoza 2010.) čin se oduzima vezano za presudu Županijskog suda Rijeka (Broj: K-11/01 od 24. ožujka 2003.), kojom mu je za kazneno djelo iz članka 120. stavka 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (ratni zločin protiv civilnog stanovništva), izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 godina.

5. Siniši Rimcu, umirovljenom bojniku, pričuvniku u evidenciji Odsjeka za poslove obrane Zagreb Istok (dopis Uprave za ljudske resurse Ministarstva obrane klasa: 803-01/10-01/1; urbroj: 512M2-10-1 od 23. kolovoza 2010.) čin se oduzima vezano za presudu Županijskog suda Zagreb (Broj: K-16/01 od 15. rujna 2005.), kojom mu je za kazneno djelo iz članka 34. stavka 1. Krivičnog zakona Republike Hrvatske (ubojstvo), izrečena kazna zatvora u trajanju od 8 godina.

III.

U vezi s činom koji im je oduzet, osobe iz točke I. ove Odluke gube pravo na predstavljanje u činu, pravo na nošenje vojne odore s pripadajućim oznakama te druga prava vezana za čin.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 805-06/10-03/01
Urbroj: 71-03/2-10-01
Zagreb, 9. rujna 2010.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE
I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK
ORUŽANIH SNAGA
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.