Popis mjesta pregleda ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu

NN 109/2010 (20.9.2010.), Popis mjesta pregleda ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2898

Na temelju članka 36. stavka 5. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07), a u vezi s člankom 11. Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za pregled ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 128/08), ministar mora, prometa i infrastrukture, objavljuje

POPIS

MJESTA PREGLEDA ISPRAVNOSTI VOZILA ZA PRIJEVOZ ADR-OM ODREĐENIH OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU

NAZIV MJESTA PREGLEDA

MJESTO

ADRESA

1.

STP »Autoremetinec«

Zagreb

Remetinec 5f

2.

STP »Baotić«

Zagreb

Maksimirska 282

3.

CVH, STP »Automehanika«

Zagreb

Kovinska 2

4.

CVH, STP »Institut«

Velika Gorica

Sisačka 39c

5.

CVH STP »Zaprešić«

Zaprešić

Maršala Tita 76a

6.

STP »Euro Daus«

Split

Hercegovačka 59

7.

CVH STP »Euro Daus«

Split

Put Mostina 1

8.

CVH, STP »Autoreparatura«

Osijek

Sv. L. Mandića 33

9.

STP Autoklub »Rijeka«

Rijeka

Preluk dolac11

10.

CVH, STP »MTT«

Rijeka

Radnička b.b.

11.

CVH, STP »Mehanizacija«

Zadar

Murvička b.b.

12.

CVH, STP »Croatia osiguranje«

Šibenik

V. Škorpika 6

13.

STP »Autoservisni centar«

Varaždin

Koprivnička 2

14.

CVH, STP »Centar«

Čakovec

Zagrebačka ulica 95

15.

CVH, STP »Poreč«

Poreč

M. Vlašića b.b.

16.

CVH, STP »Buzet«

Buzet

Mala Huba b.b.

17.

CVH STP »Centar«

Svetivinčenat –
Bibići

Bibići 49

18.

CVH, STP »Eurobrod«

Slavonski Brod

Sjeverna vezna cesta b.b.

19.

CVH, STP »Metković«

Metković

Splitska 27

Danom objave ovoga Popisa prestaje važiti Popis stanica za tehnički pregled vozila ovlaštenih za ispitivanje vozila koja prevoze opasne tvari (»Narodne novine«, broj 68/98).

Klasa: 340-02/10-02/17

Urbroj: 530-07-10-1

Zagreb, 3. rujna 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.