Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljojprivrednog bilja

NN 109/2010 (20.9.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljojprivrednog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2900

Na temelju članka 56. stavak 2., članka 57. stavak 2., članka 58. stavak 2. i članka 71. stavak 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 99/08, 100/09) članak 188. mijenja se i glasi:

»U skladu sa člankom 71. stavak 2. Zakona održivač sorte dužan je prilikom dostave Zahtjeva iz članka 186. ovoga Pravilnika dostaviti Zavodu i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u količini i do naznačenih rokova u članku 186. ovoga Pravilnika:

Vrsta

Hrvatski naziv

Potrebna količina sjemena (g)

Allium cepa L.

– skupina Cepa

– skupina Aggregatum

luk

luk kozjak ili ljutika

50

Allium fistulosum L.

luk zimski

50

Allium porrum L.

poriluk

50

Allium sativum L.

češnjak

-

Allium shoenoprasum L.

luk vlasac

50

Anthriscus cerefolium L.

krasuljicu

50

Apium graveolens L.

celer korjenaš

celer rebraš

50

Asparagus officinalis L.

šparoga

50

Beta vulgaris L.

cikla uključujući Cheltenham repu

blitva

250

Brassica oleracea L.

kelj lisnati

cvjetača

brokula

kelj pupčar

kelj

kupus bijeli

kupus crveni

korabica

50

Brassica rapa L.

kineski kupus

postrna repa

50

Capsicum annuum L.

chilli ili paprika

30

Cichorium endivia L.

endivija širokolisna

endivija kudrava

50

Cichorium intybus L.

radič za pospješivanje

lisnati i glavati radič

industrijska cikorija

50

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

lubenica

100

Cucumis melo L.

dinja

100

Cucumis sativus L.

krastavac

50

Cucurbita maxima Duchesne

bundeva

100

Cucurbita pepo L.

tikvice i buće

100

Cynara cardunculus L.

karda

50

Cynara scolymus L.

artičoka

50

Daucus carota L.

mrkva

stočna mrkva

100

Foeniculum vulgare Mill.

komorač

50

Lactuca sativa L.

salata

50

Lycopersicon esculentum Mill.

rajčica

30

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill

peršin

peršin lisnati

100

Phaseolus coccineus L.

grah mnogocvjetni

500

Phaseolus vulgaris L.

grah mahunar niski

grah mahunar visoki

500

Pisum sativum L. (Partim)

grašak okruglog sjemena

grašak naboranog sjemena

grašak šećerac

1000

Raphanus sativus L.

rotkvica

rotkva

50

Rheum rhabarbarum L.

rabarbara

50

Scorzonera hispanica L.

crni korijen

50

Solanum melongena L.

patliđan

30

Spinacia oleracea L.

špinat

100

Valerianella locusta (L.) Laterr.

matovilac

50

Vicia faba L. (partim)

bob

1000

Zea mays L. (partim)

kukuruz kokičar

kukuruz šećerac

1000

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/198

Urbroj: 525-02-1-0005/10-1

Zagreb, 3. rujna 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.