Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

NN 110/2010 (22.9.2010.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

2905

Na temelju članka 13. stavka 9. Zakona o željeznici (»Narodne novine« br. 123/03, 30/04, 79/07 i 75/09) ministar mora, prometa  i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA RJEŠENJA O SIGURNOSTI ZA OBAVLJANJE USLUGA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (»Narodne novine« br. 127/05 121/07) u članku 2. riječi »ministarstvo mjerodavno za željeznički promet (u daljnjem tekstu: ministarstvo)« zamjenjuju se riječima »Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija)«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1., riječi »Ministarstvo mjerodavno za željeznički promet« brišu se i zamjenjuju s riječi »Agencija«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. i 2., članku 8. stavku 1., 2. i 3., članku 9. i članku 11. riječ

»ministarstvo« zamjenjuje se s riječi »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

U članku 7. stavak 1. i članku 8. stavak 1. riječ »državni« se briše.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/97

Urbroj: 530-08-10-6

Zagreb, 2. rujna 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.