Pravilnik o dopuni Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

NN 110/2010 (22.9.2010.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2909

Na temelju članka 35. stavka 9. i 36. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07) te članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVOĐENJU OBVEZNOG OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE OVACA I KOZA

Članak l.

U Pravilniku o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine« broj 111/07, 128/08, 154/08 i 9/10) u članku 9. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»6) Životinju se može premještati ili otpremati na klanje samo ako je označena i upisana u JROK.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/179

Urbroj: 525-06-1-0254/10-1

Zagreb, 2. kolovoza 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.