Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

NN 110/2010 (22.9.2010.), Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

MINISTARSTVO TURIZMA

2912

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

I. UVJETI ZA ZAPOSLENE U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE I GRADA

Članak 1.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice općine mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu;

6. da ima organizatorske sposobnosti.

Članak 2.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice grada mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu;

6. da ima organizatorske sposobnosti.

Članak 3.

Radnik zaposlen na rukovodećim poslovima (pomoćnik direktora Turističkog ureda i direktor posebno specijaliziranog ureda unutar Turističkog ureda) u turističkom uredu turističke zajednice grada mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;

2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu;

6. da ima organizatorske sposobnosti.

Članak 4.

Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice općine ili grada, mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu (četverogodišnju) društvenog smjera,

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;

3. da poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 5.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice grada primjenjuju se i na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice područja i turističke zajednice iz članka 60. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08.).

Članak 6.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine primjenjuju se i na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice mjesta.

II. UVJETI ZA ZAPOSLENE U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE

Članak 7.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu;

6. da ima organizatorske sposobnosti.

Članak 8.

Radnik zaposlen na rukovodećim poslovima (pomoćnik direktora Turističkog ureda i direktor posebno specijaliziranog ureda unutar Turističkog ureda) u turističkom uredu turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;

2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu;

6. da ima organizatorske sposobnosti.

Članak 9.

Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice županije mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu (četverogodišnju) društvenog smjera;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;

3. da poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 10.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice županije primjenjuju se i na zaposlene u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Zagreba.

III. UVJETI ZA ZAPOSLENE U GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 11.

Direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu;

6. da ima organizatorske sposobnosti.

Članak 12.

Radnik zaposlen na rukovodećim poslovima (pomoćnik direktora Glavnog ureda, direktor ureda unutar Turističkog ureda i voditelj) u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu;

6. da ima organizatorske sposobnosti.

Članak 13.

Radnik zaposlen na stručnim poslovima u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;

3. da poznaje dva svjetska jezika;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 14.

Direktor predstavništva ili voditelj ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;

2. da ima pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik; ili jezik zemlje u kojoj obnaša dužnost direktora;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (»Narodne novine«, broj 134/98., 23/99., 138/99., 98/00., 9/03. i 136/05.).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/4

Urbroj: 529-05-09-02

Zagreb, 8. rujna 2010.

Ministar
Damir Bajs, v. r.