Odluka o odlikovanju Mirsada Bećirovića Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 112/2010 (29.9.2010.), Odluka o odlikovanju Mirsada Bećirovića Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2953

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Mirsad Bećirović

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota.

Klasa: 060-03/10-13/15

Urbroj: 71-05-04/1-10-01

Zagreb, 17. rujna 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.