Odluka o oduzimanju odlikovanja

NN 112/2010 (29.9.2010.), Odluka o oduzimanju odlikovanja

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2960

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 36. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

O ODUZIMAJU ODLIKOVANJA

I.

Na temelju postupanja protivno pravnom poretku i moralnim zasadama u Republici Hrvatskoj BRANIMIRU (Ljubinom) GLAVAŠU oduzimaju se odlikovanja Republike Hrvatske:

Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom,

Red kneza Domagoja s ogrlicom,

Red bana Jelačića,

Red Ante Starčevića,

Red hrvatskog trolista

Spomenica domovinskog rata i

Spomenica domovinske zahvalnosti.

II.

Odlikovanja Republike Hrvatske oduzimaju se vezano uz presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (Broj: I Kž 84/10-8 od 2. lipnja 2010.) kojom mu je za kazneno djelo iz članka 120. stavka 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske izrečena kazna zatvora u trajanju od 8 godina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 060-03/10-05/01

Urbroj: 71-05-04/1-10-01

Zagreb, 19. kolovoza 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.