Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

NN 112/2010 (29.9.2010.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

HRVATSKI SABOR

2975

Nakon izvršenog uspopređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 91 od 23. srpnja 2010., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

U članku 24. umjesto riječi: »članka 12.« trebaju stajati riječi: »članka 11.«.

Klasa: 340-01/10-02/06
Zagreb, 28. rujna 2010.

Tajnik
Hrvatskog sabora
Josip Sesar, prof., v. r.