Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

NN 113/2010 (4.10.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2984

Na temelju članka 27. stavka 5. i 28. stavka 2. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« br. 150/05 i 53/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU, OBILJEŽAVANJU I PAKIRANJU OPASNIH KEMIKALIJA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« br. 23/08 i 64/09) u Prilogu V A. poglavlje A.4. zamjenjuje se poglavljem A.4. iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Iza poglavlja A.21. dodaje se poglavlje A.22. iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Članak 2.

U Prilogu V B. iza poglavlja B 45. dodaje se poglavlje B.46. iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

U Prilogu V C. poglavlje C.3. zamjenjuje se poglavljem C.3. iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

Iza poglavlja C.24. dodaju se poglavlja C.25. i C.26. iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Prilozi od I. do III. sastavni su dio ovoga Pravilnika i objavljeni su na službenim internetskim stranicama »Narodnih novina« (http://narodne-novine.nn.hr/).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-04/31

Urbroj: 534-07-1-1/2-10-2

Zagreb, 20. kolovoza 2010.

Potpredsjednik Vlade i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.


PRILOG I. - PRILOG III.