Pravilnik o izmjenama o dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

NN 113/2010 (4.10.2010.), Pravilnik o izmjenama o dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3001

Na osnovi članka 19. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09. i 71/10.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 14. sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine« broj 17/09., 23/09., 53/09., 116/09., 4/10., 88/10. i 110/10.) u Popisu pomagala iz članka 3. stavka 2. za pomagala iz skupina: Pokrivala za rane, Pomagala za probavni sustav, Pomagala za urogenitalni sustav i Pomagala kod šećerne bolesti mijenjaju se jedinična i ukupna vrijednost pomagala navedena u stupcima 12. i 13. kako slijedi:

»

Red. br.

Šifra pomagala

NAZIV POMAGALA, REZERVNIH DIJELOVA I POTROŠNIH MATERIJALA

Indika-cija prema članku Pravil-nika

Pomagalo predlaže

Pomagalo propisuje

Pomagalo odobrava

Obveza povrata pomagala nakon uporabnog roka

Jedinica mjere poma-gala

Količina odobrenog pomagala

Rok uporabe pomagala prema dobi osigurane osobe (članak 15. Pravilnika)

Jedinična vrijednost pomagala, rezervnog dijela i potrošnog materijala

Ukupna vrijednost pomagala u kunama za odobrenu količinu

Način proizvodnje pomagala (serijski/individualno)

Medicinska indikacija/uvjeti za ostvarivanje prava na pomagalo

I

II

III

IV

do 7. godine

iznad 7. do 18.god.

iznad 18. do 65.god.

iznad 65. god.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

EPSM

Pokrivala za rane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

EPSM293

Alginat, cca 25 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

20

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

8,71

174,20

serijski

kronična rana sa srednjom do jakom sekrecijom, dekubitalna rana iznad II. stupnja

355

EPSM30H

Alginat, cca 90 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

20

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

16,47

329,40

serijski

kronična rana sa srednjom do jakom sekrecijom, dekubitalna rana iznad II. stupnja

356

EPSM12L

Alginat, cca 200 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

20

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

31,48

629,60

serijski

kronična rana sa srednjom do jakom sekrecijom, dekubitalna rana iznad II. stupnja

357

EPSM13J

Alginat za kavitete

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

gram

10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

19,95

199,50

serijski

za kavitete, kod kronične rane sa srednjom do jakom sekrecijom, dekubitalna rana iznad II. stupnja

358

EPSM189

Hidrokoloid cca 36 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

33,16

331,60

serijski

rana sa slabijim i srednjim obimom sekrecije

359

EPSM16D

Hidrokoloid cca 100 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

48,74

487,40

serijski

rana sa slabijim i srednjim obimom sekrecije

360

EPSM17B

Hidrokoloid cca 225 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

51,02

510,20

serijski

rana sa slabijim i srednjim obimom sekrecije

361

EPSM349

Hidrokoloid s visokoupijajućim vlaknima (natrijkarboksimetilceluloza), cca 30 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

12,83

128,30

serijski

kod površinske ili duboke rane s obilnom sekrecijom, mogućnost visokog upijanja

362

EPSM357

Hidrokoloid s visokoupijajućim vlaknima (natrijkarboksimetilceluloza), cca 100 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

39,10

391,00

serijski

kod površinske ili duboke rane s obilnom sekrecijom, mogućnost visokog upijanja

363

EPSM365

Hidrokoloid s visokoupijajućim vlaknima (natrijkarboksimetilceluloza), cca 200 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

76,00

760,00

serijski

kod površinske ili duboke rane s obilnom sekrecijom, mogućnost visokog upijanja

364

EPSM41B

Silikonsko pokrivalo za rane, cca 60 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

34,00

340,00

serijski

za rane čistoga dna, kod bulozne epidermolize i kod opeklina II. stupnja za vrijeme kućnog liječenja, kontrola specijalista svaka 3 mjeseca

365

EPSM429

Silikonsko pokrivalo za rane, cca 100 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

46,08

460,80

serijski

za rane čistoga dna, kod bulozne epidermolize i kod opeklina II. stupnja za vrijeme kućnog liječenja, kontrola specijalista svaka 3 mjeseca

366

EPSM437

Silikonsko pokrivalo za rane, cca 200 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

102,02

1.020,20

serijski

za rane čistoga dna, kod bulozne epidermolize i kod opeklina II. stupnja za vrijeme kućnog liječenja, kontrola specijalista svaka 3 mjeseca

367

EPSM390

Pokrivalo za rane impregnirano natrijevim kloridom, cca 50 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

30

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

7,99

239,70

serijski

kod inficirane rane s izrazito jakom sekrecijom

368

EPSM40D

Pokrivalo za rane impregnirano natrijevim kloridom, cca 100 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

30

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

8,41

252,30

serijski

kod inficirane rane s izrazito jakom sekrecijom

369

EPSM14H

Pokrivalo s dodatkom aktivne supstance – srebra i/ili aktivnog ugljena, cca 25 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

41,79

417,90

serijski

za kronične inficirane rane s jakom sekrecijom

370

EPSM533

Pokrivalo s dodatkom aktivne supstance – srebra i/ili aktivnog ugljena, cca 100 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

77,09

770,90

serijski

za kronične inficirane rane s jakom sekrecijom

371

EPSM541

Pokrivalo s visokoupijajućim vlaknima (natrijkarboksimetilceluloza) s dodatkom aktivne supstance – srebro i/ili aktivni ugljen, cca 30 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

19,46

194,60

serijski

kod infcirane površinske ili duboke rane s obilnom sekrecijom, mogućnost visokog upijanja

372

EPSM550

Pokrivalo s visokoupijajućim vlaknima (natrijkarboksimetilceluloza) s dodatkom aktivne supstance – srebro i/ili aktivni ugljen, cca 100 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

59,86

598,60

serijski

kod infcirane površinske ili duboke rane s obilnom sekrecijom, mogućnost visokog upijanja

373

EPSM56Y

Pokrivalo s visokoupijajućim vlaknima (natrijkarboksimetilceluloza) s dodatkom aktivne supstance – srebro i/ili aktivni ugljen, cca 200 cm²

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

107,35

1.073,50

serijski

kod infcirane površinske ili duboke rane s obilnom sekrecijom, mogućnost visokog upijanja

374

EPSM373

Gel za rane s nekrotičnim naslagama

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

gram

150 grama

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1,46

1,46 × broj odobrenih grama

serijski

kod suhe nekrotične rane za pospješenje uklanjanja nekroze

375

EPSM381

Gel za rane koje cijele

čl. 53.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

gram

150 grama

1 mj.

1 mj.

1 mj.

1 mj.

0,99

0,99 × broj odobrenih grama

serijski

za rane čistog dna i rubova u fazi cijeljenja

 

 

Pomagala za probavni sustav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPSV

Stoma vrećice plastične za izmet u kolostome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

383

EPSV24F

JEDNODIJELNI SUSTAV – Samoljepive vrećice za izmet, kod kolostome s posebnim filterom, peletom protiv neugodnih mirisa, te zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, promjer 19-70 mm

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 180

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

12,65

odobrena količina × 12,65

serijski

kod kolostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije. Otklanjanje neugodnog mirisa peletom ili tekućinom protiv neugodnih mirisa (ovisno o pakiranju proizvoda određenog proizvođača)

384

EPSV02R

JEDNODIJELNI SUSTAV – Samoljepive vrećice za izmet kod kolostome s filterom i mikroporoznom tkaninom promjera 19-65 mm

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 180

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

10,34

odobrena količina × 10,34

serijski

kod kolostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

385

EPSV03P

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 32 mm: vrećice za izmet (s filterom ili bez filtera) kod kolostome, zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 180 (uz 30 isporučenih vrećica isporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 7,03 pl. 15,41

odobrena količina × 7,03 vr., odnosno x15,41 pl

serijski

kod kolostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

386

EPSV04N

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 38 mm: vrećice za izmet (s filterom ili bez filtera) kod kolostome, zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 180 (uz 30 isporučenih vrećica isporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 7,44 pl. 16,29

odobrena količina × 7,44 vr., odnosno × 16,29 pl.

serijski

kod kolostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

387

EPSV05L

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 45 mm: vrećice za izmet (s filterom ili bez filtera) u kolostome, zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 180 (uz 30 isporučenih vrećica isporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 7,44 pl. 16,29

odobrena količina × 7,44 vr., odnosno × 16,29 pl.

serijski

kod kolostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

388

EPSV06J

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 57 mm: vrećice za izmet (s filterom ili bez filtera) kod kolostome, zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 180 (uz 30 isporučenih vrećica isporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 7,44 pl. 16,29

odobrena količina × 7,44 vr., odnosno × 16,29 pl.

serijski

kod kolostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

389

EPSV07H

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 70 mm: vrećice za izmet (s filterom ili bez filtera) kod kolostome, zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim)

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 180 (uz 30 isporučenih vrećica isporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 7,00 pl. 19,38

odobrena količina × 7,00 vr., odnosno 19,38 pl.

serijski

kod kolostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

390

EPSV08F

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 100 mm: vrećice za izmet kod kolostome i standardnim podložnim pločicama

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 180 (uz 30 isporučenih vrećica isporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 7,00 pl. 19,38

odobrena količina × 7,00 vr., odnosno × 19,38 pl.

serijski

kod kolostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

391

EPSV09D

Stoma zatvarač s filterom promjera 19 – 65 mm, samoljepiv

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 180

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

8,85

odobrena količina × 8,85

serijski

kod kolostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

 

EPSV

Stoma plastične vrećice za izmet, kod ileostome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392

EPSV25D

JEDNODIJELNI SUSTAV – Samoljepive vrećice za izmet kod ileostome s posebnim filterom, te zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, promjera 19-70 mm

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 180

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

15,78

odobrena količina × 15,78

serijski

kod ileostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

393

EPSV11P

JEDNODIJELNI SUSTAV – Samoljepive vrećice za izmet kod ileostome s mikroporoznom tkaninom promjera 19-65mm

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 180

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

11,80

odobrena količina × 11,80

serijski

kod ileostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

394

EPSV12N

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 32 mm: Vrećice za izmet kod ileostome s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 kvačice, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 60 (uz 10 isporučenih vrećica isoporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 12,81 pl. 16,29

odobrena količina × 12,81 vr., odnosno × 16,29 pl.

serijski

kod ileostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

395

EPSV13L

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 38 mm: Vrećice za izmet kod ileostome s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 kvačice, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 60 (uz 10 isporučenih vrećica isoporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 12,81 pl. 16,29

odobrena količina × 12,81 vr., odnosno × 16,29 pl.

serijski

kod ileostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

396

EPSV14J

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 45 mm: Vrećice za izmet kod ileostome s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 kvačice, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 60 (uz 10 isporučenih vrećica isoporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 12,81 pl. 16,29

odobrena količina × 12,81 vr., odnosno × 16,29 pl.

serijski

kod ileostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

397

EPSV15H

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 57 mm: Vrećice za izmet kod ileostome s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 kvačice, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 60 (uz 10 isporučenih vrećica isoporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 12,81 pl. 16,29

odobrena količina × 12,81 vr., odnosno × 16,29 pl.

serijski

kod ileostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

398

EPSV16F

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 70 mm: Vrećice za izmet kod ileostome s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 kvačice, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim)

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 60 (uz 10 isporučenih vrećica isoporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 15,82 pl. 19,32

odobrena količina × 15,82 vr., odnosno × 19,32 pl.

serijski

kod ileostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

399

EPSV17D

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 100 mm: Vrećice za izmet kod ileostome s 2 kvačice i standardnim podložnim pločicama

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 60 (uz 10 isporučenih vrećica isoporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 15,82 pl. 19,32

odobrena količina × 15,82 vr., odnosno × 19,32 pl.

serijski

kod ileostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

400

EPSV18B

Stoma zatvarač s filterom promjera 19 – 50 mm

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 180

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

8,85

odobrena količina × 8,85

serijski

kod ileostome, povećanu količinu odobrava LP Direkcije

 

EPSV, EPSM

Druga pomagala za probavni sustav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401

EPSV199

Rektalna sonda

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

90

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

2,85

256,50

serijski

 

402

EPSV20N

Irigator set za stoma otvor, promjera 45 i 70 mm

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

1

2 god.

5 god.

5 god.

1 god.

347,70

347,70

serijski

 

403

EPSV26B

Rukavac za irigator

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

40

3. mj

3 mj.

3 mj.

3 mj.

18,82

752,80

serijski

 

404

EPSV383

Nazogastrična sonda

čl. 56.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

13

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

2,00

26,00

serijski

 

405

EPSM10P

Pasta za stome

čl. 56., 57.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

gram

do 180

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

1,05

189,00

serijski

kod erozije kože oko stome

406

EPSM11N

Puder za stome

čl. 56., 57.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

gram

do 75

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

1,82

136,50

serijski

kod erozije kože oko stome, te kod parastomalnog dermatitisa

407

EPSM31F

Elastični remen za stoma pomagala

čl. 56., 57.

Kirurg ili internist, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

3

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

34,01

102,03

serijski

remen kod stome

 

 

Pomagala kod urinostome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPUS

Plastične vrećice kod urinostome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408

EPUS087

JEDNODIJELNI SUSTAV – Samoljepive vrećice za urin u urinostome s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, nepovratnom refluksnom i bakterijskom branom i 2 adaptera, promjer 19-65 mm

čl. 57.

Kirurg ili urolog, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 180

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

19,62

odobrena količina × 19,62

serijski

kod urinostoma, povećanu količinu odobrava LP za pomagala Direkcije

409

EPUS095

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 32 mm: Vrećice za urin u urinostome, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 adaptera, i nepovratnom refluksnom i bakterijskom branom, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom

čl. 57.

Kirurg ili urolog, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 60 (uz 10 isporučenih vrećica isporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 17,40 pl. 19,38

odobrena količina × 17,40 vr., odnosno × 19,38 pl.

serijski

kod urinostoma, povećanu količinu odobrava LP za pomagala Direkcije

410

EPUS10J

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 38 mm: Vrećice za urin u urinostome, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 adaptera, nepovratnom refluksnom i bakterijskom branom, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom

čl. 57.

Kirurg ili urolog, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 60 (uz 10 isporučenih vrećica isporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 18,93 pl. 16,12

odobrena količina × 18,93 vr., odnosno × 16,12 pl.

serijski

kod urinostoma, povećanu količinu odobrava LP za pomagala Direkcije

411

EPUS11H

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 45 mm: Vrećice za urin u urinostome, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 adaptera, nepovratnom refluksnom i bakterijskom branom, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom

čl. 57.

Kirurg ili urolog, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 60 (uz 10 isporučenih vrećica isporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 18,93 pl. 16,12

odobrena količina × 18,93 vr., odnosno × 16,12 pl.

serijski

kod urinostoma, povećanu količinu odobrava LP za pomagala Direkcije

412

EPUS12F

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 57 mm: Vrećice za urin u urinostome, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 adaptera, i nepovratnom refluksnom i bakterijskom branom, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom

čl. 57.

Kirurg ili urolog, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 60 (uz 10 isporučenih vrećica isporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 18,93 pl. 16,12

odobrena količina × 18,93 vr., odnosno × 16,12 pl.

serijski

kod urinostoma, povećanu količinu odobrava LP za pomagala Direkcije

413

EPUS13D

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 70 mm: Vrećice za urin u urinostome, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 adaptera, i nepovratnom refluksnom i bakterijskom branom, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim)

čl. 57.

Kirurg ili urolog, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 60 (uz 10 isporučenih vrećica isporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 17,40 pl. 19,38

odobrena količina × 17,40 vr., odnosno × 19,38 pl.

serijski

kod urinostoma, povećanu količinu odobrava LP za pomagala Direkcije

414

EPUS14B

DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 100 mm: Vrećice za urin u urinostome, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 adaptera, te standardnim podložnim pločicama

čl. 57.

Kirurg ili urolog, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 60 (uz 10 isporučenih vrećica isporučuje se 10 pločica)

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

vr. 17,40 pl. 19,38

odobrena količina × 17,40 vr., odnosno × 19,38 pl.

serijski

kod urinostoma, povećanu količinu odobrava LP za pomagala Direkcije

 

 

Pomagala za urogenitalni sustav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPUS, EPSM

Kondomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

415

EPUS02J

Kondomi silikonski samoljepljivi s otvorom za plastične vrećice za urin za osobe alergične na lateks

čl. 58.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

90

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

10,34

930,60

serijski

inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi

416

EPUS03H

Kondomi lateks koji se lijepe s ljepljivom trakom s otvorom za plastičnu vrećicu za urin

čl. 58.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

90

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

8,65

778,50

serijski

inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi

417

EPUS04F

Kondomi lateks koji se lijepe ljepilom, s otvorom za plastičnu vrećicu za urin

čl. 58.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

90

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

8,65

778,50

serijski

inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi

418

EPUS191

Kondomi lateks samoljepljivi s otvorom za plastičnu vrećicu za urin

čl. 58.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

90

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

8,17

735,30

serijski

inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi

419

EPSM05J

Ljepilo za kondome

čl. 58.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

tuba

4

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

62,56

250,24

serijski

za uporabu kondoma, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi

420

EPSM06H

Sredstvo za skidanje ljepila

čl. 56., 57., 58.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

90

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

1,26

113,40

serijski

kod uporabe kondoma i stoma vrećica

 

EPUS

Plastične vrećice za urin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421

EPUS05D

Vrećice za urin uz nogu s ispustom, nepovratnim ventilom i sa zaštitnom tkaninom od strukturiranog mikrofibera i 2 vezivne trake – 500 – 750 ml

čl. 58.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

30

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

7,41

222,30

serijski

inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj ustanovi

422

EPUS22B

Vrećice za urin uz nogu s ispustom, nepovratnim ventilom i sa zaštitnom tkaninom od strukturiranog mikrofibera i 2 vezivne trake – 1000 – 1300 ml

čl. 58.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

30

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

15,20

456,00

serijski

inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj ustanovi

423

EPUS06B

Vrećice za urin za višekratnu uporabu s nepovratnim ventilom i ispustom – 2000 ml

čl. 58.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

30

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

2,79

83,70

serijski

inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj ustanovi

424

EPUS079

Vrećice za urin za jednokratnu uporabu bez ispusta – 2000 ml

čl. 58.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

100

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

1,81

181,00

serijski

inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj ustanovi

 

EPUS, EPSM

Kateteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

425

EPUS159

Kateteri jednokratni za urin, za samokatetrizaciju (za muškarce i žene)

čl. 59.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

300

 

 

3 mj.

3 mj.

2,38

714,00

serijski

inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj ustanovi

426

EPUS239

Kateteri jednokratni za urin, za samokatetrizaciju (za djecu)

čl. 59.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

300

3 mj.

3 mj.

 

 

2,38

714,00

serijski

inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj ustanovi

427

EPUS167

Urinarni kateteri, od silikona (Foley)

čl. 59.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

3

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

39,43

118,29

serijski

inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj ustanovi

428

EPUS175

Urinarni kateteri, od silikoniziranog lateksa (Foley)

čl. 59.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

7

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

4,73

33,11

serijski

inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj ustanovi

429

EPSM04L

Gel za podmazivanje i dezinfekciju uretre pri samokateteriziranju i kateteriziranju

čl. 59.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom. tuba 6 ml

do 150

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

10,67

odobrena količina × 10,67

serijski

za podmazivanje i dezinfekciju uretre kod kateterizacije i samokateterizacije, sterilno pakiranje, količina sukladna broju kateterizacija, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi

430

EPSM03N

Ogledalo uz nogu pri samokateterizaciji žena

čl. 59.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

2

1 god.

1 god.

1 god.

1 god.

330,60

661,20

serijski

za kateterizaciju, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi

 

EPPL

Pelene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431

EPPL01H

Pelene obične

čl. 60.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

275

 

 

3 mj.

3 mj.

1,25

343,75

serijski

osobe starije od 18 godina kod inkontinencije (isključuju kombinaciju s anatomskim ulošcima i visokoupijajućim pelenama za noć)

432

EPPL04B

Pelene u spoju s gaćicama, za djecu

čl. 60.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

460

3 mj.

3 mj.

 

 

1,66

763,60

serijski

osobe starije od 3 godine, kod inkontinencije (isključuju kombinaciju s anatomskim ulošcima, mrežastim gaćicama i visokoupijajućim pelenama za noć) – tjelesna težina od 9 do 25kg.

433

EPPL067

Pelene u spoju s gaćicama, malene

čl. 60.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

365

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

2,14

781,10

serijski

osobe starije od 3 godine, kod inkontinencije (isključuju kombinaciju s anatomskim ulošcima, mrežastim gaćicama i visokoupijajućim pelenama za noć) – od 25 do 40 kg tjelesne težine

434

EPPL083

Pelene u spoju s gaćicama: male

čl. 60.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

365

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

2,83

1.032,95

serijski

osobe starije od 3 godine, kod inkontinencije (isključuju kombinaciju s anatomskim ulošcima, mrežastim gaćicama i visokoupijajućim pelenama za noć) – tjelesna težina veća od 40 kg

 

EPPL, EPAJ

Pelene, anatomski ulošci, gaćice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435

EPPL091

Pelene u spoju s gaćicama: srednje

čl. 60.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 275

 

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3,04

836,00

serijski

osigurane osobe od navršene 7. godine kod srednje teške inkontinencije, kod teške inkontinencije u kombinaciji s visoko upijajućim pelenama za noć. U skladu s medicinskom indikacijom, pomagalo propisuje izabrani doktor obiteljske (opće) medicine prema tjelesnoj težini

436

EPPL10F

Pelene u spoju s gaćicama: velike

čl. 60.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 275

 

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3,33

915,75

serijski

osigurane osobe od navršene 7. godine kod srednje teške inkontinencije, kod teške inkontinencije u kombinaciji s visoko upijajućim pelenama za noć. U skladu s medicinskom indikacijom, pomagalo propisuje izabrani doktor obiteljske (opće) medicine prema tjelesnoj težini

437

EPPL02F

Pelene u spoju s gaćicama, za noć, visokoupijajuće: srednje

čl. 60.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

90

 

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3,55

319,50

serijski

osigurane osobe od navršene 7 godine kod teške inkontinencije u kombinaciji s dnevnim pelenama, kod vrlo teške inkontinencije u kombinaciji s anatomskim ulošcima i gaćicama mrežastim. U skladu s medicinskom indikacijom, pomagalo propisuje izabrani doktor obiteljske (opće) medicine prema tjelesnoj težini

438

EPPL11D

Pelene u spoju s gaćicama, za noć, visokoupijajuće: velike

čl. 60.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

90

 

3 mj.

3 mj.

3 mj.

4,16

374,40

serijski

osigurane osobe od navršene 7 godine kod teške inkontinencije u kombinaciji s dnevnim pelenama, kod vrlo teške inkontinencije u kombinaciji s anatomskim ulošcima i gaćicama mrežastim. U skladu s medicinskom indikacijom, pomagalo propisuje izabrani doktor obiteljske (opće) medicine prema tjelesnoj težini

439

EPPL03D

Anatomski ulošci po mjeri, za dan: srednje standardne veličine

čl. 60.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

275

 

3 mj.

3 mj.

3 mj.

2,36

649,00

serijski

osigurane osobe od navršene 7 godine, kod vrlo teške inkontinencije u kombinaciji s mrežastim gaćicama i visoko upijajućim pelenama za noć. U skladu s medicinskom indikacijom, pomagalo propisuje izabrani doktor obiteljske (opće) medicine prema tjelesnoj težini.

440

EPPL12B

Anatomski ulošci po mjeri, za dan: velike standardne veličine

čl. 60.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

275

 

3 mj.

3 mj.

3 mj.

2,66

731,50

serijski

osigurane osobe od navršene 7 godine, kod vrlo teške inkontinencije u kombinaciji s mrežastim gaćicama i visoko upijajućim pelenama za noć. U skladu s medicinskom indikacijom, pomagalo propisuje izabrani doktor obiteljske (opće) medicine prema tjelesnoj težini.

441

EPPL059

Gaćice mrežaste elastične, prema tjelesnoj težini: srednje

čl. 60.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

 

3 mj.

3 mj.

3 mj.

2,33

23,30

serijski

osigurane osobe od navršene 7 godine, kod vrlo teške inkontinencije u kombinaciji s anatomskim ulošcima i visoko upijajućim pelenama za noć. U skladu s medicinskom indikacijom, pomagalo propisuje izabrani doktor obiteljske (opće) medicine prema tjelesnoj težini.

442

EPPL139

Gaćice mrežaste elastične, prema tjelesnoj težini: velike

čl. 60.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

10

 

3 mj.

3 mj.

3 mj.

2,47

24,70

serijski

osigurane osobe od navršene 7 godine, kod vrlo teške inkontinencije u kombinaciji s mrežastim gaćicama i visoko upijajućim pelenama za noć. U skladu s medicinskom indikacijom, pomagalo propisuje izabrani doktor obiteljske (opće) medicine prema tjelesnoj težini.

443

EPAJ01E

Zaštitni podmetač za krevet raznolikih veličina za jednokratnu uporabu

čl. 60.

Prijedlog nije potreban

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

90

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

2,07**

186,3**

serijski

kod inkontinencije stolice i urina, osigurana osoba zbog nepokretnosti trajno leži u krevetu

 

EPSE

Pomagala kod šećerne bolesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

465

EPSE05H

Štrcaljke za inzulin s integriranom iglom za osobe koje dnevno primaju više od jedne doze inzulina

čl. 62.

Prijedlog nije potreban

izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

190

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

0,77

146,30

serijski

liječenje šećerne bolesti s 2 doze inzulina dnevno

466

EPSE06F

Štrcaljka za inzulin s integriranom iglom za osobe koje dnevno primaju jednu dozu inzulina

čl. 62.

Prijedlog nije potreban

izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

90

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

0,77

69,30

serijski

liječenje šećerne bolesti s 1 dozom inzulina dnevno

467

EPSE10N

Inzulinski injektor u obliku olovke za davanje inzulina

čl. 62.

Internist ili pedijatar, samo kod prvog propisivanja

izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

1

1 god.

1 god.

1 god.

1 god.

294,50

294,50

serijski

liječenje šećerne bolesti kod koje je potrebno više vrsta inzulina, za svaku vrstu inzulina jedan injektor, inzulin je pakiran u staklenom ulošku koji se umeće u injektor

468

EPSE11L

Igle za uređaje za davanje inzulina za osobe koje jednom dnevno primaju inzulin

čl. 62.

Prijedlog nije potreban

izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

90

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

1,10

99,00

serijski

liječenje šećerne bolesti s 1 dozom inzulina dnevno

469

EPSE12J

Igle za uređaj za davanje inzulina za osobe koje dnevno primaju više od jedne doze inzulina

čl. 62.

Prijedlog nije potreban

izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

190- 300

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

1,10

330,00

serijski

liječenje šećerne bolesti inzulinom, dvije i više doza dnevno

 

EPSE

Uređaj za mjerenje glukoze u krvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

EPSE291

Uređaj za brzo očitavanje količine glukoze u krvi

čl. 62.

Prijedlog nije potreban

izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

1

5 god.

5 god.

5 god.

5 god.

522,50

522,50

serijski

liječenje šećerne bolesti za sve bolesnike koji primaju inzulin 2 i više puta dnevno

 

EPSE

Dijagnostičke trake za određivanje ketona i glukoze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

471

EPSE21H

Za kontrolu ketona i glukoze u urinu osoba ovisnih o inzulinu

čl. 62.

Prijedlog nije potreban

izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

190

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

1,19

226,10

serijski

liječenje šećerne bolesti inzulinom, za osobe koje dva puta i više dnevno kontroliraju urin, uz predočenje dnevnika samokontrole

472

EPSE22F

Za kontrolu ketona i glukoze u urinu

čl. 62.

Prijedlog nije potreban

izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

90

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

1,19

107,10

serijski

liječenje šećerne bolesti bez inzulina, koji jedan puta dnevno kontroliraju urin, uz predočenje dnevnika samokontrole

473

EPSE23D

Za kontrolu koncentracije glukoze u krvi, više puta dnevno okularno očitanje

čl. 62.

Prijedlog nije potreban

izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

190

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

2,78

528,20

serijski

osobe koje šećernu bolest liječe tabletama ili primaju inzulin jedan puta dnevno, a koje dnevno provode više od jedne kontrole glukoze, uz predočenje dnevnika samokontrole

474

EPSE24B

Za kontrolu koncentracije glukoze u krvi – jednom dnevno okularno očitanje

čl. 62.

Prijedlog nije potreban

izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

90

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

2,78

250,20

serijski

osobe koje samo dijetom liječe šećernu bolesti, uz predočenje dnevnika samokontrole

475

EPSE259

Za mjerenje glukoze u krvi uređajem (2-3 puta dnevno), u osoba ovisnih o inzulinu

čl. 62.

Prijedlog nije potreban

izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

do 275

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

4,23

1.163,25

serijski

osobe koje u liječenju šećerne bolesti primaju inzulin dva do tri puta dnevno i koje dnevno provode više od jedne kontrole glukoze, uz predočenje dnevnika samokontrole

476

EPSE31D

Za mjerenje glukoze u krvi uređajem (4-6 puta dnevno), u osoba ovisnih o inzulinu

čl. 62.

Prijedlog nije potreban

izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

375

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

4,23

1.586,25

serijski

osobe koje u liječenju šećerne bolesti koji primaju inzulin 4 do 6 puta dnevno i provode samokontrolu 4 do 6 puta dnevno uz predočenje dnevnika samokontrole

 

EPSE

Lancete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

477

EPSE283

Lancete za vađenje krvi iz prsta – za višestruku kontrolu glukoze u krvi

čl. 62.

Prijedlog nije potreban

izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

250-375

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

0,76

190,00

serijski

prema broju samokontrola dnevno uz predočenje dnevnika samokontrole

 

EPSE

Potrošni materijal za inzulinsku crpku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

478

EPSE13H

Sustav za infuziju (igle i kateteri)

čl. 62.

Internist endokrinolog Klinike, pedijatar endokrinolog Klinike, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

30

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

123,50

3.705,00

serijski

liječenje šećerne bolesti prema prijedlogu internista dijabetologa klinike

479

EPSE14F

Spremnik za inzulin

čl. 62.

Internist endokrinolog Klinike, pedijatar endokrinolog Klinike, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

30

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

23,47

704,10

serijski

liječenje šećerne bolesti prema prijedlogu internista dijabetologa klinike

480

EPSE15D

Baterije

čl. 62.

Internist endokrinolog Klinike, pedijatar endokrinolog Klinike, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

paket

1

3 mj.

3 mj.

3 mj.

3 mj.

224,20

224,20

serijski

liječenje šećerne bolesti prema prijedlogu internista dijabetologa klinike

481

EPSE16B

Zaštitna navlaka

čl. 62.

Internist endokrinolog Klinike, pedijatar endokrinolog Klinike, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

4

1 god.

1 god.

1 god.

1 god.

190,00

760,00

serijski

liječenje šećerne bolesti prema prijedlogu internista dijabetologa klinike

482

EPSE179

Pojas za struk

čl. 62.

Internist endokrinolog Klinike, pedijatar endokrinolog Klinike, samo kod prvog propisivanja

Izabrani doktor

Odobrenje nije potrebno

NE

kom.

1

1 god.

1 god.

1 god.

1 god.

185,25

185,25

serijski

liječenje šećerne bolesti prema prijedlogu internista dijabetologa klinike

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/165

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 13. rujna 2010.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.