Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NN 116/2010 (13.10.2010.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

3063

Na temelju članka 6. st. 6. i članka 32. st. 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) Nacionalno vijeće za znanost RH je na svojoj 60. sjednici, održanoj 9. rujna 2010. godine, donijelo

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine« broj 84/05, 100/06, 138/06, 120/07 i 71/10) u članku 1. na kraju odjeljka 1. PRIRODNE ZNANOSTI, pododjeljka 1.1. Biologija, fizika i kemija, na kraju odjeljka 3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO i na kraju odjeljka 4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI dodaje se rečenica koji glasi:

Radove objavljene u časopisima koje citira Current Contents moguće je zamijeniti radovima objavljenim u časopisima koje ne citira Current Contents ukoliko im je faktor odjeka veći od mediana faktora odjeka područja (kako ga definira i izračunava ISI).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/10-05/0007

Urbroj: 355-02-02-10-04

Zagreb, 30. rujna 2010.

Predsjednik
Nacionalnog vijeća za znanost
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, v. r.