Ispravak Pravilnika o mreži za ruralni razvoj

NN 116/2010 (13.10.2010.), Ispravak Pravilnika o mreži za ruralni razvoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3064

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o mreži za ruralni razvoj objavljenom u »Narodnim novinama« broj 99 od 18. kolovoza 2010. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O MREŽI ZA RURALNI RAZVOJ

U preambuli umjesto broja »67.« treba stajati broj »62.« i umjesto riječi »br. 92/10« trebaju stajati riječi »br. 83/09, 153/09 i 60/10«.

Klasa: 011-02/09-01/285
Urbroj: 525-12-3-0478/10-11
Zagreb, 31. kolovoza 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.