Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima

NN 119/2010 (22.10.2010.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3107

Na temelju članka 65. stavka 2. i 5. Zakona o lijekovima (»Narodne novine«, br. 71/07 i 45/09) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA DAVANJE DOZVOLE SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA ZA PROMET NA MALO LIJEKOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima (»Narodne novine«, br. 134/08) u članku 5. točki 1. riječi: »zaposlenu odgovornu osobu za 8-satno radno vrijeme« zamjenjuju se riječima: »na raspolaganju odgovornu osobu«.

Iza točke 1. dodaje se točka 1.a koja glasi:

»1.a imati zaposlenu osobu s najmanje završenim srednjim obrazovanjem farmaceutskog usmjerenja,«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-04/47

Urbroj: 534-07-10-1

Zagreb, 18. listopada 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.