Odluka o korekciji prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke

NN 120/2010 (27.10.2010.), Odluka o korekciji prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

3123

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 21. listopada 2010. donio je

ODLUKU

O KOREKCIJI PRODAJNIH CIJENA PRIGODNOGA ZLATNOGA I SREBRNOGA KOVANOG NOVCA IZDANJA HRVATSKE NARODNE BANKE

I.

Ovom se Odlukom, u svrhu usklađivanja prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca s kretanjima cijena kovina zlata i srebra na tržištu, određuju korigirane prodajne cijene prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke.

II.

1. U Odluci o prodajnoj cijeni zlatnog dukata (»Narodne novine«, br. 37/94. i 34/10.) točka 1. mijenja se i glasi: »Zlatni dukat izdan u skladu s Odlukom o izdavanju zlatnog dukata (»Narodne novine«, br. 26/94.) prodavat će se po cijeni od 1.250,00 kuna uvećanoj za PDV.«

2. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca »Ivan Pavao II.« (»Narodne novine«, br. 64/94. i 34/10.) u točki 12. mijenjaju se podtočke 1. – 3. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 1000 kuna i srebrnoga kovanog novca od 100 kuna po cijeni od 2.700,00 kuna uvećanoj za PDV,

2) prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna po cijeni od 2.500,00 kuna uvećanoj za PDV i

3) prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna po cijeni od 200,00 kuna uvećanoj za PDV.«

3. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba (»Narodne novine«, br. 64/94., 70/94., 91/94. i 34/10.) u točki 16. mijenjaju se podtočke 1. – 4. na način da glase:

»1) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna po cijeni od 1.250,00 kuna uvećanoj za PDV,

2) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna po cijeni od 280,00 kuna uvećanoj za PDV,

3) prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna po cijeni od 200,00 kuna uvećanoj za PDV i

4) komplet prigodnoga zlatnog kovanog novca od 500 kuna i prigodnog srebrnog kovanog novca od 200 i 100 kuna po cijeni od 1.730,00 kuna uvećanoj za PDV.«

4. U Odluci o izdavanju i prodaji drugog izdanja prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba (»Narodne novine«, br. 86/94., 91/94. i 34/10.) u točki 16. mijenjaju se podtočke 1. – 4. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 500 kuna i prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200 i 100 kuna po cijeni od 1.730,00 kuna uvećanoj za PDV,

2) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna po cijeni od 1.250,00 kuna uvećanoj za PDV,

3) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna po cijeni od 280,00 kuna uvećanoj za PDV i

4) prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna po cijeni od 200,00 kuna uvećanoj za PDV.«

5. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske 30. svibnja 1990. – 1995. godine (»Narodne novine«, br. 31/95. i 34/10.) u točki 18. mijenjaju se podtočke 1. – 7. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 1000 i 500 kuna te prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200, 150 i 100 kuna po cijeni od 4.470,00 kuna uvećanoj za PDV,

2) komplet prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 1000 kuna te prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200 i 100 kuna po cijeni od 2.980,00 kuna uvećanoj za PDV,

3) komplet prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 500 kuna i prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna po cijeni od 1.490,00 kuna uvećanoj za PDV,

4) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna po cijeni od 1.250,00 kuna uvećanoj za PDV,

5) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna po cijeni od 280,00 kuna uvećanoj za PDV,

6) prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna po cijeni od 240,00 kuna uvećanoj za PDV i

7) prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna po cijeni od 200,00 kuna uvećanoj za PDV.«

6. U Odluci o izdavanju dukata »Hrvatski kraljevski grad Knin« (»Narodne novine«, br. 64/95. i 34/10.) točka 7. mijenja se i glasi: »Zlatni dukat prodavat će se po cijeni od 1.250,00 kuna uvećanoj za PDV.«

7. U Odluci o izdavanju zlatnog suvenirnog kovanog novca od 5 kuna »500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala« (»Narodne novine«, br. 91/95., 106/95. i 34/10.) u točki 6. riječi »1.900,00 kuna uvećanoj za PDV« zamjenjuju se riječima »3.870,00 kuna uvećanoj za PDV«.

8. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 1700. obljetnice Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita (»Narodne novine«, br. 91/95., 108/99. i 34/10.) u točki 15. mijenjaju se podtočke 1. – 8. na način da glase:

»1) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 1.250,00 kuna uvećanoj za PDV,

2) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 280,00 kune uvećanoj za PDV,

3) prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 200,00 kuna uvećanoj za PDV,

4) komplet I. po cijeni od 4.230,00 kuna uvećanoj za PDV,

5) komplet II. po cijeni od 2.780,00 kuna uvećanoj za PDV,

6) komplet III. po cijeni od 1.450,00 kuna uvećanoj za PDV,

7) komplet IV. po cijeni od 3.750,00 kuna uvećanoj za PDV i

8) komplet V. po cijeni od 480,00 kuna uvećanoj za PDV.«

9. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca u povodu održavanja XXVI. olimpijskih igara u Atlanti (»Narodne novine«, br. 46/96. i 34/10.) u točki 17. mijenjaju se podtočke 1. – 7. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200, 150 i 100 kuna I. serije te 200, 150 i 100 kuna II. serije po cijeni od 1.440,00 kuna uvećanoj za PDV,

2) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna I. serije po cijeni od 280,00 kuna uvećanoj za PDV,

3) prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna I. serije po cijeni od 240,00 kuna uvećanoj za PDV,

4) prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna I. serije po cijeni od 200,00 kuna uvećanoj za PDV,

5) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna II. serije po cijeni od 280,00 kuna uvećanoj za PDV,

6) prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna II. serije po cijeni od 240,00 kuna uvećanoj za PDV i

7) prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna II. serije po cijeni od 200,00 kuna uvećanoj za PDV.»

10. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu šest stoljeća sveučilišne nastave u Zadru (»Narodne novine«, br. 87/96. i 34/10.) u točki 12. mijenjaju se podtočke 1. – 3. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 500 kuna i prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200 kuna po cijeni od 1.530,00 kuna uvećanoj za PDV,

2) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna po cijeni od 1.250,00 kuna uvećanoj za PDV i

3) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna po cijeni od 280,00 kuna uvećanoj za PDV.«

11. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 800. obljetnice spomena imena grada Osijeka (»Narodne novine«, br. 87/96. i 34/10.) u točki 14. mijenjaju se podtočke 1. – 4. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 500 kuna i prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200 i 150 kuna po cijeni od 1.770,00 kuna uvećanoj za PDV,

2) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna po cijeni od 1.250,00 kuna uvećanoj za PDV,

3) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna po cijeni od 280,00 kuna uvećanoj za PDV i

4) prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna po cijeni od 240,00 kuna uvećanoj za PDV.«

12. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca »Prvi predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman« (»Narodne novine«, br. 49/97. i 34/10.) u točki 15. mijenjaju se podtočke 1. – 4. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 1000 kuna i prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200 i 150 kuna po cijeni od 3.020,00 kuna uvećanoj za PDV,

2) prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna po cijeni od 2.500,00 kuna uvećanoj za PDV,

3) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna po cijeni od 280,00 kuna uvećanoj za PDV i

4) prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna po cijeni od 240,00 kuna uvećanoj za PDV.«

13. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca »Vukovar« (»Narodne novine«, br. 58/97. i 34/10.) u točki 13. mijenjaju se podtočke 1. i 2. na način da glase:

»1) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna po cijeni od 1.250,00 kuna uvećanoj za PDV i

2) prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna po cijeni od 240,00 kuna uvećanoj za PDV.«

14. U Odluci o izdavanju i prodaji zlatnog i srebrenog kovanog novca »Baranja« (»Narodne novine«, br. 121/97. i 34/10.) u točki 17. mijenjaju se podtočke 1. – 7. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 1000 i 500 kuna te prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200 i 150 kuna po cijeni od 4.270,00 kuna uvećanoj za PDV,

2) komplet prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 1000 kuna i prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200 kuna po cijeni od 2.780,00 kuna uvećanoj za PDV,

3) komplet prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 500 kuna i prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna po cijeni od 1.490,00 kuna uvećanoj za PDV,

4) prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna po cijeni od 2.500,00 kuna uvećanoj za PDV,

5) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna po cijeni od 1.250,00 kuna uvećanoj za PDV,

6) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna po cijeni od 280,00 kuna uvećanoj za PDV i

7) prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna po cijeni od 240,00 kuna uvećanoj za PDV.«

15. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnog i srebrnog kovanog novca »100. obljetnica rođenja kardinala Alojzija Stepinca« (»Narodne novine«, br. 48/98. i 34/10.) u točki 13. mijenjaju se podtočke 1. – 3. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnog kovanog novca od 500 kuna i prigodnoga srebrnog kovanog novca od 150 kuna po cijeni od 1.490,00 kuna uvećanoj za PDV,

2) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna po cijeni od 1.250,00 kuna uvećanoj za PDV i

3) prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna po cijeni od 240,00 kuna uvećanoj za PDV.«

16. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenog kovanog novca »150. obljetnica odluke Hrvatskoga državnog sabora o hrvatskom jeziku« (»Narodne novine«, br. 80/98. i 34/10.) u točki 8. riječi »195,00 kuna uvećanoj za PDV« zamjenjuju se riječima »240,00 kuna uvećanoj za PDV«.

17. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca »500. obljetnica rođenja Jurja Julija Klovića« (»Narodne novine«, br. 93/98. i 34/10.) u točki 8. riječi »260,00 kuna uvećanoj za PDV« zamjenjuju se riječima »280,00 kuna uvećanoj za PDV«.

18. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenog kovanog novca »Ivana Brlić-Mažuranić« (»Narodne novine«, br. 147/98. i 34/10.) u točki 8. riječi »260,00 kuna uvećanoj za PDV« zamjenjuju se riječima »280,00 kuna uvećanoj za PDV«.

19. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenoga kovanog novca »Katarina Zrinska« (»Narodne novine«, br. 117/99. i 34/10.) u točki 8. riječi »260,00 kuna uvećanoj za PDV« zamjenjuju se riječima »280,00 kuna uvećanoj za PDV«.

20. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnog kovanog novca »10. obljetnica konstituiranja Hrvatskoga državnog sabora 30. V. 1990. – 30. V. 2000.« (»Narodne novine«, br. 50/00. i 34/10.) u točki 8. riječi »650,00 kuna uvećanoj za PDV« zamjenjuju se riječima »1.250,00 kuna uvećanoj za PDV«.

21. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Slava Raškaj« (»Narodne novine«, br. 126/00. i 34/10.) u točki 8. riječi »260,00 kuna uvećanoj za PDV« zamjenjuju se riječima »280,00 kuna uvećanoj za PDV«.

22. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Svjetsko nogometno prvenstvo 2006., Njemačka« (»Narodne novine«, br. 88/05. i 34/10.) u točki 8. riječi »195,00 kuna uvećanoj za PDV« zamjenjuju se riječima »240,00 kuna uvećanoj za PDV«.

23. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Zimske olimpijske igre 2006., Italija« (»Narodne novine«, br. 88/05. i 34/10.) u točki 8. riječi »195,00 kuna uvećanoj za PDV« zamjenjuju se riječima »240,00 kuna uvećanoj za PDV«.

24. U Odluci o izdavanju i prodaji II. izdanja prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Svjetsko nogometno prvenstvo 2006., Njemačka« (»Narodne novine«, br. 124/06. i 34/10.) u točki 8. riječi »195,00 kuna uvećanoj za PDV« zamjenjuju se riječima »240,00 kuna uvećanoj za PDV«.

25. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Nikola Tesla« (»Narodne novine«, br. 124/06. i 34/10.) u točki 8. riječi »195,00 kuna uvećanoj za PDV« zamjenjuju se riječima »240,00 kuna uvećanoj za PDV«.

26. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz serije »Stari hrvatski brodovi – dubrovačka karaka« (»Narodne novine«, br. 22/08. i 34/10.) u točki 7. riječi »220,00 kuna uvećanoj za PDV« zamjenjuju se riječima »240,00 kuna uvećanoj za PDV«.

27. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Benedikt Kotruljević« (»Narodne novine«, br. 22/08. i 34/10.) u točki 7. riječi »220,00 kuna uvećanoj za PDV« zamjenjuju se riječima »240,00 kuna uvećanoj za PDV«.

28. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Andrija Mohorovičić« (»Narodne novine«, br. 22/08. i 34/10.) u točki 7. riječi »1.700,00 kuna uvećanoj za PDV« zamjenjuju se riječima »2.500,00 kuna uvećanoj za PDV«.

29. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca »500. obljetnica rođenja Marina Držića« (»Narodne novine«, br. 107/08. i 34/10.) u točki 7. riječi »1.700,00 kuna uvećanoj za PDV« zamjenjuju se riječima »2.500,00 kuna uvećanoj za PDV«.

30. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca »200. obljetnica rođenja Louisa Braillea« (»Narodne novine«, br. 48/10.) u točki 7. riječi »220,00 kuna« zamjenjuju se riječima »270,00 kuna«.

31. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »2010. FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Južnoj Africi« (»Narodne novine«, br. 48/10.) u točki 8. riječi »220,00 kuna« zamjenjuju se riječima »240,00 kuna«.

32. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Kralj Tomislav« (»Narodne novine«, br. 74/10.) u točki 7. riječi »522,00 kuna« zamjenjuju se riječima »550,00 kuna«.

33. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »100 godina zrakoplovstva u Hrvatskoj« (»Narodne novine«, br. 74/10.) u točki 8. riječi »220,00 kuna« zamjenjuju se riječima »240,00 kuna«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 749/2010.

Zagreb, 21. listopada 2010.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.