Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 121/2010 (28.10.2010.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3151

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine« br. 40/07), te članka 23. stavka 4. i članka 27. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (»Narodne novine« br. 121/09) donosim

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz u km 11+972 pruge M602 Škrljevo – Bakar.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-05/10-01/10

Urbroj: 530-08-10-2

Zagreb, 18. listopada 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.