Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnim uvjetima za sigurnost rada postojećih žičara, vučnica i uspinjača za prijevoz osoba

NN 122/2010 (3.11.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnim uvjetima za sigurnost rada postojećih žičara, vučnica i uspinjača za prijevoz osoba

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3174

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o žičarama za prijevoz osoba (»Narodne novine« broj 79/07. i 75/09.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA SIGURNOST RADA POSTOJEĆIH ŽIČARA, VUČNICA I USPINJAČA ZA PRIJEVOZ OSOBA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim uvjetima za sigurnost rada postojećih žičara, vučnica i uspinjača za prijevoz osoba (»Narodne novine« broj 3/09.) u članku 275. riječi: »1. svibnja 2010.« zamjenjuju se riječima: »1. svibnja 2011.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/68

Urbroj: 530-01-06-10-1

Zagreb, 13. listopada 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.