Odluka o odlikovanju Andrása Vedresa Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle

NN 124/2010 (8.11.2010.), Odluka o odlikovanju Andrása Vedresa Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3220

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

András Vedres

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
NIKOLE TESLE

za osobiti doprinos u izumiteljstvu.

Klasa: 060-04/10-13/05

Urbroj: 71-05-04/2-10-01

Zagreb, 22. listopada 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.