Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom

NN 124/2010 (8.11.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3227

Na temelju članka 12. stavka (1) Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU PRI RADU S ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 1.

U Pravilniku o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (»Narodne novine« broj 116/10) članak 119. mijenja se i glasi: »Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. svibnja 2011. godine.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/07-01/15

Urbroj: 526-08-03/2-10-9

Zagreb, 27. listopada 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.