Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

NN 126/2010 (12.11.2010.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3258

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009) i članka 95. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. rujna 2010. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom (»Narodne novine« br. 116/2009 i 93/2010), u točki II. podtočki 2. alineja 3. mijenja se i glasi:

»– satnik Hrvoje Filipović, Ministarstvo obrane,«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/10-02/06

Urbroj: 5030116-10-07

Zagreb, 23. rujna 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.