Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

NN 126/2010 (12.11.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3282

Na temelju članka 104. i članka 209. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 21/09 i 57/10) u članku 2. dodaje se točka 20. koja glasi:

»20. Građevina seizmološke postaje Seizmološke službe Republike Hrvatske koja se gradi po tipskom projektu za kojeg je izdano rješenje iz članka 196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/10-01/182

Urbroj: 531-01-266-10-2

Zagreb, 2. studenoga 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.