Zakon o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

NN 128/2010 (17.11.2010.), Zakon o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

HRVATSKI SABOR

3319

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPANJU I UVJETIMA GRADNJE RADI POTICANJA ULAGANJA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/120

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 10. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POSTUPANJU I UVJETIMA GRADNJE RADI POTICANJA ULAGANJA

Članak 1.

U Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (»Narodne novine«, br. 69/09.) u članku 1. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2010.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2012.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 361-01/10-01/01

Zagreb, 5. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.