Odluka o posmrtnom odlikovanju dr. Jurja Njavre Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 129/2010 (19.11.2010.), Odluka o posmrtnom odlikovanju dr. Jurja Njavre Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3357

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se posmrtno odlikuje

dr. Juraj Njavro

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota u obrani grada Vukovara 1991. godine.

Klasa: 060-03/10-13/17

Urbroj: 71-05-04/1-10-01

Zagreb, 10. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.