Izmjena popisa ovlaštenih ispitnih laboratorija

NN 129/2010 (19.11.2010.), Izmjena popisa ovlaštenih ispitnih laboratorija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3390

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na temelju članka 81. stavka 6. Zakona o hrani (»Narodne novine« 46/07) objavljuje

IZMJENU POPISA

OVLAŠTENIH ISPITNIH LABORATORIJA

U Popisu ovlaštenih ispitnih laboratorija (»Narodne novine« 113/10) točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo, Jandrićeva 42, Zagreb, za obavljanje specijalizirane djelatnosti s mogućnošću izdavanja međunarodnih certifikata za obavljanje sljedećih analiza:

a) alkoholna pića

– određivanje hlapivih komponenata i metanola u alkoholnim pićima.«

Klasa: 310-26/10-01/13

Urbroj: 525-13-1-0501/10-6

Zagreb, 9. studenoga 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.