Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

NN 130/2010 (22.11.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

MINISTARSTVO FINANCIJA

3405

Na temelju članka 63. stavaka 4. i 5. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09 – dalje u tekstu: Zakon) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI AUTOMATA I STOLOVA ZA IGRE NA SREĆU

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću (»Narodne novine«, br. 38/10), u članku 4. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

»(3) Automati koji su na dan stupanja na snagu Zakona o igrama na sreću zatečeni u uporabi moraju putem mehaničkih brojčanika do povezivanja Ministarstva financija na informacijski sustav priređivača sukladno članku 62. stavku 1. Zakona, bilježiti:

1. ulaz – izlaz (total in – total out) ili

2. ulog – dobitak (total bet – total win), te

3. progresivne i jack-pot dobitke.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

U članku 7. Pravilnika briše se stavak 7.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/10-01/1287

Urbroj: 513-07-21-07/10-01

Zagreb, 2. studenoga 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.