Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba

NN 131/2010 (24.11.2010.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3415

Na temelju članka 19. stavka 3., a u svezi s člankom 22. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. studenoga 2010. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I RIBA

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba (»Narodne novine«, br. 66/2005, 127/2007, 77/2008, 15/2009, 36/2009, 48/2009, 96/2009, 102/2009 i 33/2010) iza točke II. dodaje se točka IIa. koja glasi:

»U zoni 1. sukladno Studiji utjecaja na okoliš, dopušteno je uzgajati 0.80 kg školjaka, odnosno riba godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.

U zoni 2. sukladno Studiji utjecaja na okoliš, dopušteno je uzgajati 1 kg školjaka, odnosno riba godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.

U zoni 3. sukladno Studiji utjecaja na okoliš, dopušteno je uzgajati 1.20 kg školjaka, odnosno riba godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.«.

II.

Iza točke V. dodaje se točka V. a koja glasi:

»Rok trajanja koncesija iz točke I. Odluke navedenih pod rednim brojevima: 3, 5, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 79, 83, 87, 88, 89, 92, 95, 102, 103, 106, 107, 111, 112 i 113 produžuje se do 31. prosinca 2022. godine.«.

III.

Temeljem ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da potpiše Dodatak Ugovorima o koncesiji pomorskog dobra u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/08-02/11

Urbroj: 5030116-10-7

Zagreb, 11. studenoga 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.