Odluka o razrješenju glavne državne revizorice i imenovanju glavnog državnog revizora

NN 141/2010 (15.12.2010.), Odluka o razrješenju glavne državne revizorice i imenovanju glavnog državnog revizora

HRVATSKI SABOR

3577

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 12. stavka 2. Zakona o državnoj reviziji (»Narodne novine«, br. 70/93., 48/95., 105/99., 36/01., 44/01., 49/03. i 177/04.), Hrvatski sabor na sjednici 10. prosinca 2010., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU GLAVNE DRŽAVNE REVIZORICE I IMENOVANJU GLAVNOG DRŽAVNOG REVIZORA

I.

Razrješuje se dužnosti glavne državne revizorice ŠIMA KRASIĆ, zbog isteka mandata.

II.

Za glavnog državnog revizora imenuje se IVAN KLEŠIĆ.

Klasa: 021-13/10-07/10

Zagreb, 10. prosinca 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.