Ispravak Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

NN 141/2010 (15.12.2010.), Ispravak Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

NARODNE NOVINE

3602

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru, koji je objavljen u »Narodnim novinama« br. 114/10, utvrđena je tiskarska pogreška te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

Dodatak Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru »LISTA OBVEZNIH PROSTORNIH POKAZATELJA O STANJU U PROSTORU« nepotpunog je teksta te se zamjenjuje potpunim koji glasi:

»DODATAK

LISTA OBVEZNIH PROSTORNIH POKAZATELJA O STANJU U PROSTORU


Urbroj: 50501-10-1321

Zagreb, 8. prosinca 2010.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.