Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

NN 144/2010 (22.12.2010.), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

HRVATSKI SABOR

3626

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Proglašavam Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. prosinca 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/149

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 15. prosinca 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Članak 1.

Ovim se Zakonom ustanovljuju općinska i županijska državna odvjetništva i utvrđuju njihova područja, te određuju sjedišta u kojima će djelovati.

Članak 2.

Sjedište i područje nadležnosti županijskih i općinskih državnih odvjetništava je:

I. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U BJELOVARU za područje Županijskog suda u Bjelovaru.

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru za područje Općinskog suda u Bjelovaru.

Općinsko državno odvjetništvo u Daruvaru za područje Općinskog suda u Daruvaru.

Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici za područje Općinskog suda u Virovitici.

Općinsko državno odvjetništvo u Slatini za područje Općinskog suda u Slatini.

II. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U DUBROVNIKU za područje Županijskog suda u Dubrovniku.

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku za područje Općinskog suda u Dubrovniku.

Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću za područje Općinskog suda u Metkoviću.

Općinsko državno odvjetništvo u Korčuli za područje Općinskog suda u Korčuli.

Do početka rada Općinskog državnog odvjetništva u Korčuli poslove iz djelokruga toga državnog odvjetništva obavljat će Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku.

III. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KARLOVCU za područje Županijskog suda u Karlovcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu za područje Općinskog suda u Karlovcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Ogulinu za područje Općinskog suda u Ogulinu.

Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću za područje Općinskog suda u Gospiću.

IV. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU za područje Županijskog suda u Osijeku.

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku za područje Općinskog suda u Osijeku.

Općinsko državno odvjetništvo u Belom Manastiru za područje Općinskog suda u Belom Manastiru.

Općinsko državno odvjetništvo u Đakovu za područje Općinskog suda u Đakovu.

Općinsko državno odvjetništvo u Našicama za područje Općinskog suda u Našicama.

Općinsko državno odvjetništvo u Valpovu za područje Općinskog suda u Valpovu.

V. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI-POLA za područje Županijskog suda u Puli – Pola.

Općinsko državno odvjetništvo u Bujama – Buie za područje Općinskog suda u Bujama – Buie.

Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu za područje općinskih sudova u Labinu, Pazinu i Poreču – Parenzo.

Općinsko državno odvjetništvo u Puli – Pola za područje općinskih sudova u Puli – Pola i Rovinju – Rovigno.

VI. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI za područje Županijskog suda u Rijeci.

Općinsko državno odvjetništvo u Crikvenici za područje općinskih sudova u Crikvenici i Rabu.

Općinsko državno odvjetništvo u Delnicama za područje Općinskog suda u Delnicama.

Općinsko državno odvjetništvo u Opatiji za područje Općinskog suda u Opatiji.

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci za područje općinskih sudova u Krku, Malom Lošinju i Rijeci.

VII. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SLAVONSKOM BRODU za područje Županijskog suda u Slavonskom Brodu.

Općinsko državno odvjetništvo u Novoj Gradiški za područje Općinskog suda u Novoj Gradiški.

Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu za područje Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi za područje Općinskog suda u Požegi.

VIII. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SISKU za područje Županijskog suda u Sisku.

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku za područje Općinskog suda u Sisku, Glini i Hrvatskoj Kostajnici.

Općinsko državno odvjetništvo u Kutini za područje Općinskog suda u Kutini.

IX. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU za područje Županijskog suda u Splitu.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu za područje općinskih sudova u Splitu, Starom Gradu i Trogiru.

Općinsko državno odvjetništvo u Imotskom za područje Općinskog suda u Imotskom.

Općinsko državno odvjetništvo u Makarskoj za područje Općinskog suda u Makarskoj.

Općinsko državno odvjetništvo u Sinju za područje Općinskog suda u Sinju.

Općinsko državno odvjetništvo u Supetru za područje Općinskog suda u Supetru.

X. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ŠIBENIKU za područje Županijskog suda u Šibeniku.

Općinsko državno odvjetništvo u Kninu za područje Općinskog suda u Kninu.

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku za područje Općinskog suda u Šibeniku.

XI. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU za područje Županijskog suda u Varaždinu.

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu za područje Općinskog suda u Varaždinu.

Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu za područje Općinskog suda u Čakovcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici za područje Općinskog suda u Koprivnici.

Općinsko državno odvjetništvo u Križevcima za područje Općinskog suda u Križevcima,

XII. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VELIKOJ GORICI za područje Županijskog suda u Velikoj Gorici.

Općinsko državno odvjetništvo u Ivanić Gradu za područje Općinskog suda u Ivanić Gradu.

Općinsko državno odvjetništvo u Jastrebarskom za područje Općinskog suda u Jastrebarskom.

Općinsko državno odvjetništvo u Samoboru za područje Općinskog suda u Samoboru.

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici za područje Općinskog suda u Velikoj Gorici.

Općinsko državno odvjetništvo u Vrbovcu za područje Općinskog suda u Vrbovcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Zaprešiću za područje Općinskog suda u Zaprešiću.

XIII. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VUKOVARU za područje Županijskog suda u Vukovaru.

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima za područje Općinskog suda u Vinkovcima.

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru za područje Općinskog suda u Vukovaru.

Općinsko državno odvjetništvo u Županji za područje Općinskog suda u Županji.

XIV. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZADRU za područje Županijskog suda u Zadru.

Općinsko državno odvjetništvo u Benkovcu za područje Općinskog suda u Benkovcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru za područje općinskih sudova u Pagu i Zadru.

XV. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU za područje Županijskog suda u Zagrebu.

Općinsko državno odvjetništvo u Krapini za područje Općinskog suda u Krapini.

Općinsko državno odvjetništvo u Zaboku za područje Općinskog suda u Zaboku.

Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru za područje Općinskog suda u Zlataru.

Općinsko državno odvjetništvo u Sesvetama za područje Općinskog suda u Sesvetama.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu za područje Općinskoga građanskog suda u Zagrebu i Općinskoga kaznenog suda u Zagrebu.

Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu za područje Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Do početka rada Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu poslove iz djelokruga toga državnog odvjetništva obavljat će Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu.

Članak 3.

Sjedište i nadležnost posebnih državnih odvjetništava za kazneni progon počinitelja određenih kaznenih djela uređuje se posebnim zakonima.

Članak 4.

Ako je na području mjesne nadležnosti pojedinoga trgovačkog suda ustanovljeno više županijskih državnih odvjetništava, svako od tih državnih odvjetništava mjesno je nadležno u skladu sa svojom mjesnom nadležnošću određenom u članku 2. ovoga Zakona, bez obzira na to gdje je sjedište trgovačkog suda.

Članak 5.

Ministar pravosuđa ovlašten je odrediti drugo sjedište državnim odvjetništvima iz članka 2. i 3. ovoga Zakona kad ta državna odvjetništva, zbog posebnih okolnosti, nisu u mogućnosti djelovati u svojim sjedištima.

Članak 6.

Ministarstvo pravosuđa osigurat će za županijska državna odvjetništva radni prostor i tehnički opremiti županijska državna odvjetništva u njihovim sjedištima koja su nastala spajanjem najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Rokove za osiguranje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će ministar pravosuđa posebnim pravilnikom.

Ministar pravosuđa odlukom će utvrditi da su osigurani uvjeti za rad županijskih državnih odvjetništava koja su nastala spajanjem u njegovom sjedištu.

Članak 7.

Do donošenja odluke iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona ministar pravosuđa će nakon prethodnog mišljenja Glavnoga državnog odvjetnika odlukom odrediti osnivanje stalnih službi izvan sjedišta županijskog državnog odvjetništva.

Članak 8.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske odredit će način i postupak za prenošenje arhive i nedovršenih predmeta.

Arhivu i nedovršene predmete preuzimaju županijska državna odvjetništva mjesno nadležna prema ovom Zakonu.

Članak 9.

Ako viši sud povodom žalbe ili drugoga pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak i donošenje odluke, predmet će preuzeti županijsko državno odvjetništvo u čiju nadležnost pripada sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 10.

Promjenom područja županijskih i općinskih sudova mijenja se i područje nadležnosti županijskog ili općinskoga državnog odvjetništva.

Promjenom naziva mjesta utvrđenih zakonom mijenja se naziv sjedišta državnog odvjetništva utvrđenog ovim Zakonom.

Članak 11.

Pravilnik iz članka 6. stavka 2. i odluku iz članka 7. ovoga Zakona ministar pravosuđa donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

Spajanje općinskih državnih odvjetništava nastavit će se sukladno Pravilniku o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima državnih odvjetništava nastalih spajanjem (»Narodne novine«, br. 4/09.) i Odluci o osnivanju stalnih službi u općinskim državnim odvjetništvima donesenoj na temelju članka 8. Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (»Narodne novine«, br. 146/08.).

Članak 13.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (»Narodne novine«, br. 146/08.).

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 701-01/10-01/03

Zagreb, 10. prosinca 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.