Odluka o Popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa

NN 144/2010 (22.12.2010.), Odluka o Popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa

HRVATSKI SABOR

3629

Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 163/03., 94/04., 48/05., 141/06., 60/08., 38/09. i 92/10.), Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2010., donio je

ODLUKU

O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA

I.

Utvrđuje se Popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa u Republici Hrvatskoj, koji se daje u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Pravne osobe u smislu ove Odluke su trgovačka društva, ustanove i izvanproračunski fondovi koji su od posebnog državnog interesa.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Popisu trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa (»Narodne novine«, br. 132/09. i 56/10.).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 305-01/10-01/03

Zagreb, 15. prosinca 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

POPIS PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA

TRGOVAČKA DRUŠTVA

1. ACI d.d. OPATIJA

2. AGENCIJA ALAN d.o.o ZAGREB

3. AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o. ZAGREB

4. AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d.

5. BI 3. MAJ d.d. RIJEKA

6. BOROVO d.d. VUKOVAR

7. BRIJUNI RIVIJERA d.o.o. FAŽANA

8. BRODARSKI INSTITUT d.o.o. ZAGREB

9. BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA d.d. RIJEKA

10. BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. RIJEKA

11. BRODOSPLIT d.d. SPLIT

12. BRODOTROGIR d.d. TROGIR

13. CLUB ADRIATIC d.o.o. ZAGREB

14. CROATIA AIRLINES d.d. ZAGREB

15. CROATIA BANKA d.d. ZAGREB

16. CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB

17. ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. SLAVONSKI BROD

18. HP – HRVATSKA POŠTA d.d. ZAGREB

19. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. ZAGREB

20. HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o. ZAGREB

21. HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. ZAGREB

22. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. ZAGREB

23. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. ZAGREB

24. HRVATSKE ŠUME d.o.o. ZAGREB

25. HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU – HIT d.o.o. ZAGREB

26. HRVATSKI OLIMPIJSKI CENTAR BJELOLASICA d.o.o. OGULIN

27. HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. ZAGREB

28. HŽ CARGO d.o.o. ZAGREB

29. HŽ HOLDING d.o.o. ZAGREB

30. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. ZAGREB

31. HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. ZAGREB

32. HŽ VUČA VLAKOVA d.o.o. ZAGREB

33. IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. ZAGREB

34. INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d.

35. IPK OSIJEK d.d. OSIJEK

36. JADROLINIJA d.o.o. RIJEKA

37. JADROPLOV d.d. SPLIT

38. JANAF d.d. ZAGREB

39. KAPITALNI FOND d.d. ZAGREB

40. KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA d.d. ZAGREB

41. LUKA PLOČE d.d. PLOČE

42. LUKA RIJEKA d.d. RIJEKA

43. LUKA VUKOVAR d.o.o. VUKOVAR

44. NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB

45. ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. ZAGREB

46. PARK PREVLAKA d.o.o. GRUDA

47. PETROKEMIJA d.d. KUTINA

48. PLETER-USLUGE d.o.o. ZAGREB

49. PLINACRO d.o.o. ZAGREB

50. PLOVPUT d.o.o. SPLIT

51. PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA

52. PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. ZAGREB

53. SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d. ZAGREB

54. ULJANIK d.d. PULA

55. VJESNIK d.d. ZAGREB

56. ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o. ZAGREB

57. ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o. KLISA

58. ZRAČNA LUKA PULA d.o.o. PULA

59. ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o. OMIŠALJ

60. ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o. ZADAR

61. ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. KAŠTEL ŠTAFILIĆ

62. ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. ČILIPI

63. ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. VELIKA GORICA

USTANOVE

1. AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO, ZAGREB

2. AGENCIJA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA, ZAGREB

3. AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET, SPLIT

4. AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA, ZAGREB

5. AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU, ZAGREB

6. AGENCIJA ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM, ZAGREB

7. AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, ZAGREB

8. AGENCIJA ZA OPREMU POD TLAKOM, ZAGREB

9. AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA, ZAGREB

10. AGENCIJA ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE (ARPA), ZAGREB

11. AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, ZAGREB

12. AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE, VUKOVAR

13. AGENCIJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, ZAGREB

14. ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE »LADO«, ZAGREB

15. ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE, PULA

16. ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA, METKOVIĆ

17. ARHEOLOŠKI MUZEJ OSIJEK, OSIJEK

18. ARHEOLOŠKI MUZEJ SPLIT, SPLIT

19. ARHEOLOŠKI MUZEJ ZADAR, ZADAR

20. ARHEOLOŠKI MUZEJ, ZAGREB

21. DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE, ZAGREB

22. DVOR TRAKOŠĆAN, TRAKOŠĆAN

23. ENERGETSKI INSTITUT »HRVOJE POŽAR«, ZAGREB

24. FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA), ZAGREB

25. JAVNA USTANOVA GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI, ZAGREB

26. HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU, OSIJEK

27. HRVATSKA AGENCIJA ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, ZAGREB

28. HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNSTI, ZAGREB

29. HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE, ZAGREB

30. HRVATSKA MATICA ISELJENIKA, ZAGREB

31. HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA, KRIŽEVCI

32. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB

33. HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR, ZAGREB

34. HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK, LIPIK

35. HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO, ZAGREB

36. HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE, SISAK

37. HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT, SPLIT

38. HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA, ZAGREB

39. HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI, ZAGREB

40. HRVATSKI MUZEJ TURIZMA, OPATIJA

41. HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ, ZAGREB

42. HRVATSKI ŠPORTSKI MUZEJ, ZAGREB

43. HRVATSKI REGISTAR BRODOVA, SPLIT

44. HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD, ZAGREB

45. HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (HZMO), ZAGREB

46. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, ZAGREB

47. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE, ZAGREB

48. LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD »MIROSLAV KRLEŽA«, ZAGREB

49. LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, DUBROVNIK

50. LUČKA UPRAVA OSIJEK

51. LUČKA UPRAVA PLOČE, PLOČE

52. LUČKA UPRAVA RIJEKA, RIJEKA

53. LUČKA UPRAVA SISAK

54. LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD

55. LUČKA UPRAVA SPLIT, SPLIT

56. LUČKA UPRAVA ŠIBENIK, ŠIBENIK

57. LUČKA UPRAVA VUKOVAR

58. LUČKA UPRAVA ZADAR, ZADAR

59. MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU, ZADAR

60. JAVNA USTANOVA ZBIRKA UMJETNINA ANTE I WILTRUDE TOPIĆ – MUZEJ MIMARA, ZAGREB

61. MODERNA GALERIJA, ZAGREB

62. MUZEJ ANTIČKOG STAKLA – ZADAR

63. MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA, SPLIT

64. MUZEJ SLAVONIJE, OSIJEK

65. MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, GORNJA STUBICA

66. MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA, SPLIT

67. MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR, ZAGREB

68. NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA, ZAGREB

69. NACIONALNI PARK BRIJUNI, BRIJUNI

70. NACIONALNI PARK KORNATI, MURTER

71. NACIONALNI PARK KRKA, ŠIBENIK

72. NACIONALNI PARK MLJET, GOVEĐARI

73. NACIONALNI PARK PAKLENICA, STARIGRAD-PAKLENICA

74. NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, PLITVIČKA JEZERA

75. NACIONALNI PARK RISNJAK, CRNI LUG

76. NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT, KRASNO

77. PARK PRIRODE BIOKOVO, MAKARSKA

78. PARK PRIRODE KOPAČKI RIT, LUG

79. PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE, UBLI

80. PARK PRIRODE LONJSKO POLJE, JASENOVAC

81. PARK PRIRODE MEDVEDNICA, ZAGREB

82. PARK PRIRODE PAPUK, VOĆIN

83. PARK PRIRODE TELAŠĆICA, SALI

84. PARK PRIRODE UČKA, LOVRAN

85. PARK PRIRODE VELEBIT, GOSPIĆ

86. PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO, PAKOŠTANE

87. PARK PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE, SOČICA

88. JAVNA USTANOVA SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC, JASENOVAC

89. SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE (SAFU), ZAGREB

90. SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA (REGOS), ZAGREB

91. TIFLOLOŠKI MUZEJ ZAGREB

92. ZAVOD ZA OBNOVU DOBROVNIKA, DUBROVNIK

93. OBITELJSKI CENTRI

94. POSLOVNO-INOVACIJSKA AGENCIJA REPUBLIKE HRVATSKE

95. FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO, ZAGREB

96. FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM, ZAGREB

97. FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, ZAGREB

IZVANPRORAČUNSKI FONDOVI

1. HRVATSKE VODE – PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, ZAGREB

2. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, ZAGREB

3. HRVATSKE CESTE d.o.o. ZAGREB

4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU, ZAGREB

5. DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA