Pravilnik o dopuni Pravilnika o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju

NN 144/2010 (22.12.2010.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3646

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O ŠEĆERIMA I METODAMA ANALIZA ŠEĆERA NAMIJENJENIH ZA KONZUMACIJU

Članak 1.

U Pravilniku o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine« br. 39/09) u Prilogu 2. Poglavlju II. Metodi 10. točki 7.1. iza formule »°S = kutni stupanj × 2,889« dodaje se rečenica: »Stupnjevi S (°S) preračunavaju se u stupnjeve Z (°Z) množenjem s faktorom 0,99971.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/244

Urbroj: 525-13-2-0495/10-1

Zagreb, 14. prosinca 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.