Odluka o iznosu naknade za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2011. godinu

NN 146/2010 (27.12.2010.), Odluka o iznosu naknade za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2011. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3696

Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 57/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2010. godine donijela

ODLUKU

O IZNOSU NAKNADE ZA FINANCIRANJE RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA 2011. GODINU

I.

Utvrđuje se naknada za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2011. godinu, u iznosima kako slijedi:

– 200,00 kuna po toni naftnih derivata iz članka 12. stavka 1. točke I. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: Zakon), koji se stavljaju u promet na domaće tržište u razdoblju od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011. godine;

– 300,00 kuna po toni naftnih derivata iz članka 12. stavka 1. točke II. Zakona, osim goriva za mlazne motore, koji se stavljaju u promet na domaće tržište u razdoblju od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011. godine;

– 50,00 kuna po toni naftnih derivata iz članka 12. stavka 1. točke III. Zakona, uključujući i gorivo za mlazne motore, koji se stavljaju u promet na domaće tržište u razdoblju od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/10-02/05
Urbroj: 5030116-10-1
Zagreb, 23. prosinca 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.