Pravilnik o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za provedbu službenih kontrola hrane za životinje

NN 146/2010 (27.12.2010.), Pravilnik o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za provedbu službenih kontrola hrane za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3699

Na temelju članka 65. alineje 8. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O METODAMA UZORKOVANJA I ANALITIČKIM METODAMA ZA PROVEDBU SLUŽBENIH KONTROLA HRANE ZA ŽIVOTINJE[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju metode uzorkovanja i analitičke metode za provedbu službenih kontrola hrane za životinje.

Članak 2.

Uzorkovanje za službenu kontrolu hrane za životinje u vezi s određivanjem sastojaka, dodataka hrani za životinje i nepoželjnih tvari, osim ostataka pesticida i mikroorganizama provodi se sukladno metodama iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Priprema uzoraka za analizu i prikaz rezultata provode se sukladno analitičkim metodama iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Analiza za službenu kontrolu hrane za životinje provodi se metodama navedenim u:

– Prilogu III. ovoga Pravilnika – Analitičke metode za kontrolu sastava krmiva i krmnih smjesa,

– Prilogu IV. ovoga Pravilnika – Analitičke metode za kontrolu količine odobrenih dodataka hrani za životinje,

– Prilogu V. ovoga Pravilnika – Analitičke metode za kontrolu nepoželjnih tvari u hrani za životinje i

– Prilogu VI. ovoga Pravilnika – Analitičke metode za određivanje sastojaka životinjskog podrijetla za službenu kontrolu hrane za životinje.

Članak 5.

Energetska vrijednost krmnih smjesa za perad izračunava se sukladno Prilogu VII. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

U svrhu potvrđivanja prisutnosti nedopuštenih dodataka hrani za životinje koriste se analitičke metode za kontrolu iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Prilozi od I. do VIII. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Prilog VII. Pravilnika o stavljanju na tržište krmiva i krmnih smjesa (»Narodne novine«, broj 112/08) i Pravilnik o načinu uzorkovanja hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 128/06).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-02/10-01/74
Urbroj: 525-06-2-0261/10-14
Zagreb, 13. prosinca 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.[1] Ovim se Pravilnikom preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 152/2009 od 27. siječnja 2009. godine o metodama uzimanja uzoraka i analitičkim metodama za provedbu službenih kontrola hrane za životinje.