Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja

NN 146/2010 (27.12.2010.), Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3700

Na temelju članka 53. stavka 9. i članka 73. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ZAHTJEVIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I VETERINARSKOM CERTIFICIRANJU ZA UVOZ ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA IZ TREĆIH ZEMALJA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za uvoz životinjskih crijeva te obrazac veterinarskog certifikata pri njihovom uvozu i provozu u/kroz Republiku Hrvatsku iz država koje nisu države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: treće zemlje).

Članak 2.

Dozvoljen je uvoz u Republiku Hrvatsku životinjskih crijeva iz trećih zemalja koje prati veterinarski certifikat iz Dodatka I. A ovoga Pravilnika, a sastoji se od jednog lista papira te je sastavljen i na hrvatskom jeziku.

Članak 3.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstava i ruralnog razvoja, Uprava za veterinarske inspekcije osigurava da pošiljke životinjskih crijeva namijenjene prehrani ljudi, unesene na područje Republike Hrvatske, a koje nisu namijenjene uvozu u Republiku Hrvatsku već trećoj zemlji bilo izravnim provozom ili nakon skladištenja, u skladu s člankom 12. stavkom 4. ili člankom 13. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08 i 153/09)[2], i nisu namijenjene uvozu u Republiku Hrvatsku ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a) udovoljavaju posebnim uvjetima zdravlja životinja navedenim u obrascu veterinarskog certifikata iz Dodatka I.A ovoga Pravilnika;

(b) prati ih veterinarski certifikat izdan u skladu s obrascem propisanim u Dodatku I.B ovoga Pravilnika, potpisan od strane službenog veterinara nadležnih veterinarskih službi treće zemlje izvoznice;

(c) granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje ulaska potvrđuje na zajedničkom veterinarskom dokumentu o ulasku da odobrava provoz ili skladištenje (po potrebi).

Članak 4.

Dodaci I.A i I.B tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. lipnja 2011. godine, osim članka 3. i Dodatka I.B ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/10-01/196

Urbroj: 525-11-2-0549/10-2

Zagreb, 26. studenoga 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I. A

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA ŽIVOTINJSKA CRIJEVA NAMJENJENA OTPREMI U REPUBLIKU HRVATSKU 


DODATAK I. B

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA PROVOZ I/ILI SKLADIŠTENJE (1)(6) ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA KROZ/U REPUBLIKU HRVATSKU[1]1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2003/779/EZ od 31. listopada 2003. o zahtjevima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja

[2]2 Člankom 12. stavkom 4. i člankom 13. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08 i 153/09) preuzete su odredbe članka 12. stavka 4. i članka 13. Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja