Odluka o opozivu Gordana Bakote s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Turskoj, Islamskoj Republici Afganistan, Azerbajdžanskoj Republici, Republici Kazahstan, Turkmenistanu i Republici Uzbekistan

NN 147/2010 (29.12.2010.), Odluka o opozivu Gordana Bakote s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Turskoj, Islamskoj Republici Afganistan, Azerbajdžanskoj Republici, Republici Kazahstan, Turkmenistanu i Republici Uzbekistan

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3720

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-02/08, urbroj: 50304/2-10-05 od 24. studenoga 2010., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

GORDAN BAKOTA opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankari, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Afganistan, sa sjedištem u Ankari, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Azerbajdžanskoj Republici, sa sjedištem u Ankari, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazakstan, sa sjedištem u Ankari, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Turkmenistanu, sa sjedištem u Ankari, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Uzbekistan, sa sjedištem u Ankari.

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2010. godine.

Klasa: 018-07/10-02/05

Urbroj: 71-05-03/1-10-4

Zagreb, 15. prosinca 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.